Urteko kontuak

Urteko kontuak egiten dira erakundearen kontabilitate-erregistroak, eurotan adieraziko dira, eta bat aurkezten dira 128. artikuluan ezarritako edukia aurrekontuen lege orokorraren esparru kontzeptuala eta kontabilitate publikoko bulego PGCP nahitaez aplikatzen den erakunde honetan dagoen xedatutakoaren arabera, kontabilitatearen instrukzioa onartutako estatuaren administrazio instituzionalaren EHA/2045/2011, uztailaren 14koa. guztiak Bete dira, arau horiek ezarritako kontabilitate-printzipio publikoak, eta irudi fidela erakusten dute ondarearen, finantza-egoeraren, ekonomia- eta ondare-arloko emaitzaren eta aurrekontua nola gauzatzen ari den ikusteko.