Psikoterapia-tratamendua eta Logopedia-laguntza

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

La Ebazpena, 2012ko abenduaren 19ko (313 zk.ko eao, abenduaren 29koa, 2012)  regula la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La 2013Ko urtarrilaren 9ko ebazpena (EAO, 25. zk., 2013ko urtarrilaren 29koa) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regula la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas

La Resolución de 29 de enero de 2013 (BOE nº 44 de 20 de febrero de 2013) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La Resolución de 15 de diciembre de 2015 (BOE nº 304 de 21 de diciembre de 2015) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica parcialmente la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan las ayudas por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La 2017Ko otsailaren 23ko ebazpena (BOE, 51. zk 2017ko martxoaren 1) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan las ayudas por tratamiento de psicoterapia y logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

Prestazio hau du xede, eta diru-laguntza bat ordaintzea erantzuteko psikoterapia-tratamendua eta/edo logopedia-mutualistek eta onuradunak mutualitate orokorrarekin Judiziala.

 

AURKEZTU BEHARREKO DOCUMENTACIÓN SEGÚN ESKAERA MODALITATEA:

 

Aurkeztu beharreko 1.-documentación komun guztietan tratamenduak:

a) Última pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenean familia-unitatearen edo, hala egokitzen denean, komunikazioa, likidazioaren igorritako edo itzultzeari dagokionez, zerga administrazioaren aldetik. Ez badago, zerga administrazioaren ziurtagiria egiaztatzeko eta diru-sarreren aitorpena aurkeztu ez egozpenen Oso-Osorik agertzen den eta, zerga administrazioak

b) erantzukizunpeko aitorpena, dagozkion pentsioak edo prestazioak salbuetsita dauden edo lotuta ez dauden pertsona fisikoen errentaren gaineko zergagatik tributatzea.

 

2.- Berariazko dokumentazioa tratamendu psikologikoa

a) preskripzioa psikiatra batek psikoterapia-tratamendua erakundearen medikoan edo osasun zerbitzu publikoak, patologia deskribapena daitekeen tratamendu psikologikoa.

b) psikologoaren Txostena jasotzen duen patologia eta haiei emandako tratamendua.

c) jatorrizko fakturak.

 

3.- Berariazko dokumentazioa logopédico tratamendua:

a) Preskripzioa umea otorrinolaringologo edo osasun-zerbitzu publikoko medikuaren edo erakundearen neurologo deskribapen duen patologia dela-eta kodetzea CIE-9 arabera.

b) logopeda txostena jasotzen duen patologia eta haiei emandako tratamendua.

c) jatorrizko fakturak.

 

El importe máximo de estas ayudas no podrá superar 350 euros por año natural.

 

Zerbitzuaren eskaera betez egingo da ezarritako inprimaki ofiziala mutualitate orokorrarekin judiziala, agiriak aurkeztu beharko dira, eta bertan adierazi egiten da.