Psikoterapia-tratamendua eta Logopedia-laguntza

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

La Ebazpena, 2012ko abenduaren 19ko (313 zk.ko eao, abenduaren 29koa, 2012) laguntza edo logopedia eta psikoterapia-tratamendua arautzen laguntza ospitalizazio psikiatrikoa mutualista egiteko autonomia erkidegoetako osasun-zerbitzu publikoei atxikitako.

La 2013Ko urtarrilaren 9ko ebazpena (EAO, 25. zk., 2013ko urtarrilaren 29koa) mutualitate orokorrarekin Judiziala,, akatsak zuzendu behar dira, eta 2012ko abenduaren 19ko araupetzen duena psikoterapia-tratamendua eta logopedia-laguntza edo laguntza psikiatrikoa, ospitaleratze-gastuak mutualista autonomia erkidegoetako osasun-zerbitzu publikoei atxikitako

La Ebazpena, 2013ko urtarrilaren 29an (BOE, 44. zk., 2013 (e) ko otsailak 20) mutualitate orokorrarekin Judiziala,, akatsak zuzendu behar dira, eta 2012ko abenduaren 19ko arautzen dituen diru-laguntzaren psikoterapia-tratamendua edo logopedia-laguntza psikiatrikoa, ospitaleratze-gastuak eta mutualista autonomia erkidegoetako osasun-zerbitzu publikoei atxikitako.

La Ebazpena, 2015 (e) ko abenduak 15 (304 zenbakiko eao-2015 (e) ko abenduak 21) , mutualitate orokorraren judiziala, hein batean aldatzen duena, 2012ko abenduaren 19ko laguntzak arautzen dituen tratamenduak psikoterapia edo logopedia-laguntza psikiatrikoa, ospitaleratze-gastuak eta mutualista autonomia erkidegoetako osasun-zerbitzu publikoei atxikitako.

La 2017Ko otsailaren 23ko ebazpena (BOE, 51. zk 2017ko martxoaren 1) mutualitate orokorrarekin Judiziala, aldatzen duena, 2012ko abenduaren 19ko laguntzak arautzen dituen psikoterapia eta logopedia-tratamenduak eta gastuetarako laguntza ospitalizazio psikiatrikoa mutualista egiteko autonomia erkidegoetako osasun-zerbitzu publikoei atxikitako.

Prestazio hau du xede, eta diru-laguntza bat ordaintzea erantzuteko psikoterapia-tratamendua eta/edo logopedia-mutualistek eta onuradunak mutualitate orokorrarekin Judiziala.

 

AURKEZTU BEHARREKO DOCUMENTACIÓN SEGÚN ESKAERA MODALITATEA:

 

Aurkeztu beharreko 1.-documentación komun guztietan tratamenduak:

a) Última pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenean familia-unitatearen edo, hala egokitzen denean, komunikazioa, likidazioaren igorritako edo itzultzeari dagokionez, zerga administrazioaren aldetik. Ez badago, zerga administrazioaren ziurtagiria egiaztatzeko eta diru-sarreren aitorpena aurkeztu ez egozpenen Oso-Osorik agertzen den eta, zerga administrazioak

b) erantzukizunpeko aitorpena, dagozkion pentsioak edo prestazioak salbuetsita dauden edo lotuta ez dauden pertsona fisikoen errentaren gaineko zergagatik tributatzea.

 

2.- Berariazko dokumentazioa tratamendu psikologikoa

a) preskripzioa psikiatra batek psikoterapia-tratamendua erakundearen medikoan edo osasun zerbitzu publikoak, patologia deskribapena daitekeen tratamendu psikologikoa.

b) psikologoaren Txostena jasotzen duen patologia eta haiei emandako tratamendua.

c) jatorrizko fakturak.

 

3.- Berariazko dokumentazioa logopédico tratamendua:

a) Preskripzioa umea otorrinolaringologo edo osasun-zerbitzu publikoko medikuaren edo erakundearen neurologo deskribapen duen patologia dela-eta kodetzea CIE-9 arabera.

b) logopeda txostena jasotzen duen patologia eta haiei emandako tratamendua.

c) jatorrizko fakturak.

 

Laguntza hauen gehienezko zenbatekoa ezingo da urte natural bakoitzeko 350 euro.

 

Zerbitzuaren eskaera betez egingo da ezarritako inprimaki ofiziala mutualitate orokorrarekin judiziala, agiriak aurkeztu beharko dira, eta bertan adierazi egiten da.