Ajudes per tractaments de psicoterapia i logopèdia

Aquesta prestació té per objecte l'abonament d'una ajuda econòmica per atendre el tractament de psicoterapia i/o logopèdia de mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial.

L'import màxim d'aquestes ajudes no podrà superar 350 euros per any natural.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)