Axuda por hospitalización psiquiátrica

Esta prestación ten por obxecto o abono dunha axuda económica para contribuír aos gastos de hospitalización psiquiátrica en réxime de internamento ou de hospital de día de mutualistas e beneficiarios da Mutualidade Xeral Xudicial, adscritos aos Servizos públicos de saúde das Comunidades Autónomas.

O importe máximo da axuda será o 50% da factura cun límite máximo de 800 euros por mes de hospitalización.

 

COMO SE SOLICITA

Os mutualistas deben solicitar esta prestación a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén poden solicitala de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso á solicitude (sede electrónica)