Axuda por hospitalización psiquiátrica

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Resolución do 19 de decembro de 2012 (BOE nº 313 do 29 de decembro de 2012) regula a axuda por hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

Resolución do 9 de xaneiro de 2013 (BOE nº 25 do 29 de Xaneiro de 2013), da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se corrixen erros na do 19 de decembro de 2012, pola que se regula a axuda por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

Resolución do 29 de xaneiro de 2013 (BOE nº 44 do 20 de febreiro de 2013), da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se corrixen erros na do 19 de decembro de 2012, pola que se regulan a axuda por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

Esta prestación ten por obxecto o abono dunha axuda económica para contribuír aos gastos de hospitalización psiquiátrica en réxime de internamento ou de hospital de día de mutualistas e beneficiarios da Mutualidade Xeral Xudicial, adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

O importe máximo da axuda será o 50% da factura cun límite máximo de 800 euros por mes de hospitalización. 

A solicitude da prestación farase cubrindo o impreso oficial establecido pola mutualidade Xeral Xudicial, acompañada da documentación que na mesma indícase.