Ospitalizazio psikiatrikoa, laguntza

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

La Resolución de 19 de diciembre de 2012 (BOE nº 313 de 29 de diciembre de 2012) ospitalizazio psikiatrikoa mutualista, laguntza arautzen dituen autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

La 2013Ko urtarrilaren 9ko ebazpena (2007ko urtarrilaren 29ko BOE, 25. zk.) , Mutualitate Orokor Judizialak, okerrak zuzentzen duen 2012ko abenduaren 19ko ere, dirulaguntza edota psikoterapia tratamendua arautzen duena, logopedia - edo mutualista atxikitako gastuetarako laguntza ospitalizazio psikiatrikoa autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

La Resolución de 29 de enero de 2013 (BOE nº 44 de 20 de febrero de 2013) , Mutualitate Orokor Judizialak, okerrak zuzentzen duen 2012ko abenduaren 19ko ere, psikoterapia tratamendua arautzen dituen laguntzak, logopedia, mutualista edo atxikitako gastuetarako laguntza ospitalizazio psikiatrikoa, autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

Esta prestación tiene por objeto el abono de una ayuda económica para contribuir a los gastos de hospitalización psiquiátrica en régimen de internamiento o de hospital de día de mutualistas y beneficiarios de la Mutualidad General Judicial,  adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

Laguntzaren kopurua% 50 izango da gehienez ere, 800 euro hileko, fakturako egotea.

Prestazioa eskatzeko inprimakia ezarri duen mutualitate orokor judizialak ofiziala egingo da, eta bertan adierazten du dokumentazioarekin batera.