Ajuda per hospitalització psiquiàtrica

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

La Resolució de 19 de desembre de 2012 (BOE nº 313 de 29 de desembre de 2012) regula l'ajuda per hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

La Resolució de 9 de gener de 2013 (BOE nº 25 de 29 de Gener de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

La Resolució de 29 de gener de 2013 (BOE nº 44 de 20 de febrer de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

Aquesta prestació té per objecte l'abonament d'una ajuda econòmica per contribuir a les despeses d'hospitalització psiquiàtrica en règim d'internament o d'hospital de dia de mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial, adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

L'import màxim de l'ajuda serà el 50% de la factura amb un límit màxim de 800 euros per mes d'hospitalització. 

La sol·licitud de la prestació es farà emplenant l'imprès oficial establert per la mutualitat General Judicial, acompanyada de la documentació que en la mateixa s'indica.