Hazteko Hormona

Zerbitzu hau gomendatu

Irizpideak eta protokoloak Web gunean daude (osasun ministerioa, kontsumo eta gizarte ongizate sailean profesionales-farmacia:

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/HormonaCrecimiento/home.htm

Uztailaren 1etik 2019 Irizpide horiek bete behar dira eta eskaera guztiak tratatu behar berriak “ ” diseinatu diren protokoloak zuzenean bete aurretik, itxura izateko.

Tratamendu horretarako eskabidea egin behar al Aholku Batzordea (hasierako protokoloak egin eta eranskinak zehazten diren ereduetan, parametro guztiak aztertuko dituzte eta behar diren irizpideak eta tratamendua (baimena berritu dituzte. era berean, adjuntarse protokoloarekin batera hasi behar da, behar bezala beteta (onespen informatua izateko. La ausencia de cumplimentación de todos y cada uno de los datos solicitados puede ser motivo de un informe negativo para el inicio o continuidad del tratamiento con Hormona de Crecimiento .

 

  • Hasierako tratamendua eskatzeko protokoloa
  • Segimendu-protokoloa
  • Baimen informatua