Prestacions complementàries: odontológicas, oftalmológicas i unes altres

La Mutualitat General Judicial concedeix ajudes econòmiques per a prestacions dentarias, oftalmológicas i altres prestacions sanitàries, conforme a l'establert en la Resolució de 4 de desembre de 2019 (BOE 18/12/2019), per la qual s'actualitza la regulació de les prestacions complementàries i es generalitza la seva tramitació en format electrònic, a través de la seu electrònica.

La quantia i els períodes de carència per a cada article seran els estipulats en la Resolució de 4 de desembre de 2019 de la Mutualitat General Judicial.

 

Normativa

 

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial.

Si no els fos possible realitzar la sol·licitud per Internet, poden fer-ho de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)