Errezetak bisatzea

Zerbitzu hau gomendatu

El visado de las recetas es un acto previo a la dispensación y se realiza en las delegaciones provinciales y en los servicios centrales de Mugeju, una vez efectuadas las comprobaciones oportunas, estampillando un sello especial en el anverso de la receta.

(Ikus bidez, Mugeju paziente jakin baterako haizu izango diren sendagai eta osasun-produktuen zigilukupoia ASSS erabiltzen dituzte, osasun kontrol bereziak behar izaten dituzte, eta horiek ere, eta ez dute hartzen direnak dispensables zigilukupoia, Mugeju batzuetan zordunduta.

Tortillak ematea a batera, txosten medikoa aurkeztu behar duen urteko mutualistak agintzen duen produktua edo sendagaia, preskripzioa arrazoitzen ditu. Txostenean, ondorio hauetarako, gehienez urtebeteko iraupena izango du.