Talonaris de receptes

Quan els assegurats acudeixin al metge han de presentar un talonari de receptes de la Mutualitat General Judicial, perquè aquest pugui prescriure medicaments.

  • Només poden prescriure en les receptes oficials de MUGEJU els facultatius inclosos al Catàleg de Proveïdors de l'entitat mèdica concertada triada pel mutualista.

  • El nombre d'envasos que el metge prescriu en la recepta és d'1 envàs/recepta. Excepcionalment, es podran prescriure en una recepta fins a 4 envasos dels medicaments autoritzats.

  • La recepta té un període de validesa de deu dies, explicats a partir de l'endemà al de la prescripció.

 

COM SE SOL·LICITEN

Els mutualistes poden sol·licitar talonaris de receptes a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-los de forma presencial, segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a sol·licitar talonaris de receptes (seu electrònica)