Farmaziako gastuak itzultzea

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
3 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Mugeju contempla una serie de supuestos en los que el mutualista puede solicitar un reintegro de gastos de determinados productos cuando éstos han sido adquiridos en las condiciones establecidas en la normativa de Mugeju. Procede el reintegro de gastos de medicamentos, productos sanitarios y productos dietéticos en los siguientes supuestos:

A) baldin eta ez bada horien merkatu nazionalean baimendutako organismo eskudun diren osasun eta bidez eskuratutako, ezarritako prozeduren arabera.

B) Cuando el mutualista se haya visto obligado a acudir a facultativo ajeno a la entidad médica a la que está adscrito por causa imputable a la misma o por razones de urgencia, no habiéndose podido efectuar por ello la prescripción en la receta oficial de Mugeju.

C) baldin eta, behar bezala egiaztatutako aparteko arrazoiengatik, ezin izan bada, mutualistak, Mugeju eta medikuaren errezetarik taloitegia bertan aurkezten duen eredu batean, preskripzio egin ez izatea.

D) tratamendu anbulatorioak, mugaz gaindiko esparruan parte bat ebko herrialderen batean, baldin badira, sendagai eta osasun-produktuen farmazia-prestazioaren produktu dietetikoak (osasun Sistema barruan.

E) zerikusia duten zenbait patologia:

  • Kaltzitonina, paget-en gaixotasuna.
  • GIBAREN tratamendurako sendagai alegia.
  • Fibrosi kistikoa tratatzeko botikak ere.
  • Especialidades farmacéuticas que contengan estatinas, para pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota.

F) indarrean dagoen legeriak zehazten diren kasuetan, partaidetza portzentajeak ordaintzen mutualisten sendagaiak eta osasun-produktuak eta produktu dietetikoak, %30 baino irudian.

G) En el caso de prescripciones en tratamientos directamente relacionados con accidente en acto de servicio o enfermedad profesional.