Preskripzioa eta banaketa

Agindu dezakete bakarrik errezetetan ofizialak medikuek MUGEJU katalogoan sartutako hornitzaileen medikuntzako erakundea itundua bidez aukeratutako mutualista. txeketegia errezeta ofizialak ematen gorako mutualista titularrak, pertsonalki Mugeju-behartuta dauden duen zaintza eta erabilera ona, probintzia-ordezkaritzen eta bulego nagusian Madril eta ohiko postaz, posta elektronikoa, telefonoz ere eska daitezke, faxez eta atariaren bidez mutualista. eskatzaileak aseguratuak medikuarengana errezeta-taloitegia Mugeju aurkeztu behar dute hori egin zure preskripzioa.

Ontzi-kopurua, mediku-errezetarik ezarritako 1 ontziki/errezeta. salbuespenez, errezeta batean agindu ahal izango dira gehienez 4 ontziei.

Errezeta-aldia balioa hamar egun eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. preskripzioa.