Ospitaleko medikamentu ematekoak, zigilukupoia gabe

Zerbitzu hau gomendatu

KONTZEPTUA

Espainiako agentziak botikak sailkaturik: botikak emateko sendagai eta osasun-produktuen ez dira ematen diren espezialitateak zigilukupoia Ospitaleko farmazia-zerbitzuak egiten ditu; ospitaleetako pazienteek ez dute alde batera ordaintzea.

Mutualista eta onuradun hauentzat zaizkien medikamentu bat eskaintzeko, eta ospitaleko farmazia hori preskribatu asistencia sanitaria esté cubierta por los Servicios de Salud de la Comunidad Autónoma (INSS), será el propio hospital público el que gestione el trámite sin necesidad de acción por parte de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

Aquellos mutualistas y beneficiarios a los que se les ha prescrito un medicamento de dispensación en farmacia hospitalaria y cuya a ari baimena eskatu beharko dute Erakunde estalitako asistentzia mediko pribatua MUGEJU .

ESKAERA

Eskaera jaso behar da:

  • Bete inprimakia webean
  • Medikuaren txostena eguneratzen

PRESENTACIÓN:

  • Por correo electrónico al buzón institucional del servicio de farmacia de MUGEJU: farmacia.mugeju@lista.justicia.es
  • De manera presencial en las delegaciones provinciales y la delegación de Madrid.

MUGEJU eta beharrezko egiaztapenak:

  1. Autoriza a la farmacia hospitalaria del hospital indicado la dispensación del medicamento.
  2. Comunica al mutualista/beneficiario, por la vía de contacto que indicó el en la solicitud, que la autorización ha sido emitida al hospital pudiendo el mutualista/beneficiario ir a recogerla.

Dicha autorización tiene una validez de un año como máximo, debiendo renovarse, si procediera, a la finalización de la misma.

Oso garrantzitsua da faktura bidali ospitalean ospitaleko sendagaiak banatzeko bakoitzarekin kentzearen frogagiria zigilukupoia ez zuen sinatu behar du eta, hala denean, hartu duen gaixo edo mutualista medikazioa ospitale-farmaziako, bere izenean.

Baimena eskatzeko eredua eta eredu izan daitezke descargarse egiaztagiria jaso: