Ospitaleko medikamentu ematekoak, zigilukupoia gabe

Zerbitzu hau gomendatu

KONTZEPTUA

Los medicamentos clasificados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como medicamentos de Dispensación Hospitalaria sin cupón precinto son especialidades financiadas que se dispensan en los servicios de farmacia de los hospitales que no conllevan un pago por parte de los pacientes.

Mutualista eta onuradun hauentzat zaizkien medikamentu bat eskaintzeko, eta ospitaleko farmazia hori preskribatu osasun laguntza zerbitzuak eaeko osasun estalita egotea (GSIN), jendaurreko tramitea kudeatzailea da ospitalean bertan eman beharrik gabe, Mutualitate Orokor Judizialak ekintza (MUGEJU).

Aquellos mutualistas y beneficiarios a los que se les ha prescrito un medicamento de dispensación en farmacia hospitalaria y cuya a ari baimena eskatu beharko dute Erakunde estalitako asistentzia mediko pribatua MUGEJU .

ESKAERA

Eskaera jaso behar da:

  • Bete inprimakia webean
  • Medikuaren txostena eguneratzen

PRESENTACIÓN:

  • Por correo electrónico al buzón institucional del servicio de farmacia de MUGEJU: farmacia.mugeju@lista.justicia.es
  • De manera presencial en las delegaciones provinciales y la delegación de Madrid.

MUGEJU eta beharrezko egiaztapenak:

  1. Ospitale-farmaziako adierazitako urteko banaketa sendagaiak (ospitale ahalmena du.
  2. Al du onuradunaren mutualista, eskabidean adierazi duzun bidez, baimena eman da, onuradunak izango al hospital mutualistak recogerla joateko.

Baimena gehienez ere urtebeteko indarraldia du, baina renovarse bidezkoa denean, amaitzen da.

Es muy importante que el hospital remita junto con cada factura justificante de retirada de medicamentos de dispensación hospitalaria sin cupón precinto, que debe ser  firmado por el paciente/mutualista y en su caso por la persona que retire la medicación de la farmacia hospitalaria en su nombre.

Baimena eskatzeko eredua eta eredu izan daitezke descargarse egiaztagiria jaso: