Hazkuntza-hormonari

Erabilera-irizpideak eta eskaera-protokoloak, hazkuntza-hormonari osasun ministerioaren web orrian daude, profesionales-farmacia atalean:

https :// www.sanidad.gob.es/profesionalak/farmazia/HormonaCrecimiento/home.htm

Tratamenduaren batzorde aholku-eskaera, hazkuntza-hormonari, eta hor egin behar da hasierako protokoloak eta jarraipen-orrian zehaztuta daude (lehen adierazitakoa, ebaluatu beharreko parametro guztiak web dituzten euskarri diren irizpideak eta berritzea. Gainera, eskaerarekin batera aurkeztu behar du, pazientearen baimen informatua behar bezala beteta. Eskatutako daturen bat ez betetzea arrazoia izan daiteke negatiboa txosten bat hasteko edo hazkuntzako hormonaren tratamenduaren jarraipena.