Financiamento dos medicamentos

Con carácter xeral a achega económica do mutualista na oficina de farmacia é do 30% sobre o prezo de venda ao público dos medicamentos prescritos en receitas de Mugeju.

Así mesmo existen algúns medicamentos exentos de achega e outros con achega reducida para o mutualista dun 10% sobre o prezo de venda ao público, sen que o importe total da achega poida exceder de 4,24 euros por envase.