Reclamacións en materia de asistencia sanitaria

Recomendar esta prestación
Datos do procedemento
Iniciación
Oficio ou a solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Como reclamar no caso de asistencia a través das entidades médicas

Os beneficiarios poderán presentar reclamación en Mugeju cando consideren que a entidade está a incumprir as obrigacións derivadas do concerto sanitario.

As reclamacións presentaranse na delegación provincial de Mugeju da localidade en que tivesen lugar os feitos e no caso de Madrid, ante os Servizos Centrais, acompañando cuantos documentos poidan xustificar a mesma.

Posteriormente, Mugeju fará xestións encamiñadas a chegar a un acordo coa entidade. En caso de continuar a discrepancia, convocarase reunión de comisión mixta provincial, Mugeju-Entidade. Se non se chegase a un acordo na comisión mixta provincial, o caso será remitido para a súa análise á comisión mixta nacional.

Como reclamar aos servizos de saúde das CCAA ou ao INGESA

Os beneficiarios poderán presentar a reclamación que corresponda, nos centros asistenciais (Hospitais, Ambulatorios, Centros de Saúde, etc.) ou administrativos do Servizo Sanitario da Comunidade Autónoma correspondente ou do INGESA e seguirán o procedemento aplicable no ámbito desta, a través dos servizos de Atención ao Paciente ou unidades da administración sanitaria habilitadas para facilitar a súa tramitación.