Reclamacións en materia de asistencia sanitaria

Reclamacións por asistencia prestada polas entidades médicas

Os mutualistas poden presentar reclamacións relativas ás actuacións das entidades médicas privadas derivadas das obrigas asistenciais do concerto sanitario.

Acceso ao servizo de presentación de reclamacións (sede electrónica)

Reclamacións por asistencia prestada polo Servizo Público de Saúde

Os mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde dos CC.AA ou ao INGESA deberán presentar as súas reclamacións a través dos servizos de atención ao paciente que habilitasen eses Organismos.

Ligazóns aos servizos públicos de saúde das CCAA (Ministerio de Sanidade)