Osasun-laguntzaren arloko erreklamazioak

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Ofizioz edo interesdunak eskaturik
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

A) ERREKLAMAZIOAK MÉDICAS ERAKUNDEEK EMANDAKO LAGUNTZA

Mutualista guztientzat erreklamazioak buruzko entitateen jarduketen Medikoak Pribatuak betebeharren ondorioz osasun laguntza-kontzertua , justifikatzen ahal duten agiri guztiak ere aurkeztu behar dira, dagokion inprimakia beteta aurkeztuko dira:

  1. Probintziako batzorde mistoari probintzia ordezkaritzak MUGEJU izan den.
  2. Batzorde mistoari Nazionala gertatu dira, baldin eta egitateak Madril, zerbitzu zentraletako MUGEJU. *
    * 2020/05/28Ko ebazpena gerentziako MUGEJU goragokoak eskumena bereganatzea erabaki zuen, bitariko batzordeak nazionaleko Probintzia-batzordeen eginkizunak Mistoak zerikusia duten arloetan COVID-19 du helbide honetan ikus daiteke hori lotura .

Así mismo, las reclamaciones de Comisión Mixta se pueden presentar electrónicamente desde la Sede Electrónica de MUGEJU. Puede acceder al trámite en este lotura .

En las delegaciones provinciales de MUGEJU se realizarán las gestiones procedentes con la Entidad para la solución de la reclamación. De no prosperar esas gestiones, el expediente se analizará por la Comisión Mixta Provincial.

Baldin eta bitariko batzordearen baitan, jarrera bat datoz, balira Probintzia Lurralde-Ordezkariak, erreklamazioa aztertu eta erabakiko du. en uso de la competencia delegada para ello (cláusula 5.4.5 del vigente concierto para la asistencia sanitaria, 12/17/13Ko erabakia, BOE 20/12/17).

Desadostasunak egonez gero, batzorde Mistoa, espedientea a Lurralde Batzorde Mistoa, Nazionala, aztertuko du ebatziz. erreklamazioaren MUGEJU gerentea .

El funcionamiento de la Comisión Mixta Nacional se ajustará a las mismas normas señaladas para las Comisiones Mixtas Provinciales. En el caso de las reclamaciones que hayan tenido lugar en Madrid, la Comisión Mixta Nacional asumirá las funciones de la Comisión Mixta Provincial.

B) ERREKLAMAZIOAK EMANDAKO LAGUNTZA EDO INGESA OSASUN-ZERBITZUAK

Mutualista Osasun-zerbitzu publikoei atxikitako autonomia-erkidegoetako edo INGESA erreklamazioak aurkezten ahalko dituzte, gaitutako artatze-zerbitzuak direla-eta hala dagokionean, osasun zerbitzu publiko horiek eta INGESA erreklamazioak; prozeduren bidez gauzatuko dira, eta zenbait AUTONOMIA-ERKIDEGO bakoitzean edo INGESA.