Osasun-laguntzaren arloko erreklamazioak

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Administrazioaren kabuz edo interesdunak eskatuta, 2000.
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Nola eskatu medikuaren laguntza ere erakundeen bidez

Erreklamazio bat aurkez dezakete onuradunek, Mugeju entitatearen betebeharrak betetzen ari irizten badiote (osasun kontzertua.

Erreklamazioak aurkeztu behar dira, Mugeju ordezkaritzan dagoen lekua, izan diren gertakari eta Madrilen kasuan, zerbitzu zentralen aurrean, agiriak aurkezterik ere erantsiz.

Posteriormente, Mugeju hará gestiones encaminadas a llegar a un acuerdo con la entidad. En caso de continuar la discrepancia, se convocará reunión de comisión mixta provincial, Mugeju-Entidad. Si no se llegara a un acuerdo en la comisión mixta provincial, el caso será remitido para su análisis a la comisión mixta nacional.

Osasun zerbitzuak, autonomia-erkidegoen edo eskatzea al INGESA

Erreklamazioa aurkeztu ahal dituzte onuradunek, dagokion laguntza zentroetan (ospitale, anbulatorio, Osasun zentroetan, etab.) edo dagokion autonomia-erkidegoko administrazioko eta Komunak (edo horren esparruan aplikatu beharreko prozedurari jarraituko (INGESA, Pazientearen Arreta zerbitzuak edo unitateak bidez irudian dauden osasun administrazioko izapideak errazteko.