Osasun-laguntzaren arloko erreklamazioak

Prozeduraren datuak
Hasiera
Ofizioz edo interesdunak eskaturik
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

A) ERREKLAMAZIOAK MÉDICAS ERAKUNDEEK EMANDAKO LAGUNTZA

Mutualista guztientzat erreklamazioak buruzko entitateen jarduketen Medikoak Pribatuak betebeharren ondorioz osasun laguntza-kontzertua , justifikatzen ahal duten agiri guztiak ere aurkeztu behar dira, se presentarán a través de la sede electrónica de la Mutualidad General Judicial:

Informazio gehiago eta eskaeraren datuetara (egoitza elektronikoa)

Ere aurkez daitezke dagokion inprimakia beteta:

  1. Probintziako batzorde mistoari probintzia ordezkaritzak MUGEJU izan den.
  2. Ante la Comisión Mixta Nacional si los hechos han tenido lugar en Madril, zerbitzu zentraletako MUGEJU. *
    * 2020/05/28Ko ebazpena gerentziako MUGEJU goragokoak eskumena bereganatzea erabaki zuen, bitariko batzordeak nazionaleko Probintzia-batzordeen eginkizunak Mistoak zerikusia duten arloetan COVID-19 du helbide honetan ikus daiteke hori lotura .

Lurralde-ordezkaritzetan egingo dira datozen kudeaketak erakundearekin MUGEJU konpontzeko aurrera egiten ez badu, espedientea dela-eta. horiek kudeaketak bitariko batzordeak aztertuko da.

Si en el seno de esta Comisión Mixta Provincial, las posturas fueran concordantes, Lurralde-Ordezkariak, erreklamazioa aztertu eta erabakiko du. en uso de la competencia delegada para ello (cláusula 5.4.5 del vigente concierto para la asistencia sanitaria, 12/17/13Ko erabakia, BOE 20/12/17).

En el caso de existir discrepancias en el seno de la Comisión Mixta Provincial, el expediente se elevará a Comisión Mixta Nacional, la cual estudiará el mismo, ebatziz. erreklamazioaren MUGEJU gerentea .

Du batzorde mistoaren funtzionamendu arau berak bete beharko da horretarako adierazitako Probintziako batzorde mistoen kasuan gertatu diren erreklamazioak madrilen, batzorde mistoak Nazionala batzorde mistoaren eginkizunak bereganatuko ditu.

B) ERREKLAMAZIOAK EMANDAKO LAGUNTZA EDO INGESA OSASUN-ZERBITZUAK

Mutualista Osasun-zerbitzu publikoei atxikitako autonomia-erkidegoetako edo INGESA erreklamazioak aurkezten ahalko dituzte, gaitutako artatze-zerbitzuak direla-eta hala dagokionean, osasun zerbitzu publiko horiek eta INGESA erreklamazioak; prozeduren bidez gauzatuko dira, eta zenbait AUTONOMIA-ERKIDEGO bakoitzean edo INGESA.