Reclamacions en matèria d'assistència sanitària

Reclamacions per assistència prestada per les entitats mèdiques

Els mutualistes poden presentar reclamacions relatives a les actuacions de les entitats mèdiques privades derivades de les obligacions assistencials del concert sanitari.

Accés al servei de presentació de reclamacions (seu electrònica)

Reclamacions per assistència prestada pel Servei Públic de Salut

Els mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les CC.AA o a l'INGESA hauran de presentar les seves reclamacions a través dels serveis d'atenció al pacient que hagin habilitat aquests Organismes.

Enllaços als serveis públics de salut de les CCAA (Ministeri de Sanitat)