Reclamacions en matèria d'assistència sanitària

Recomanar aquesta prestació
Dades del procediment
Iniciació
Ofici o a sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

Com reclamar en el cas d'assistència a través de les entitats mèdiques

Els beneficiaris podran presentar reclamació en Mugeju quan considerin que l'entitat està incomplint les obligacions derivades del concert sanitari.

Les reclamacions es presentaran en la delegació provincial de Mugeju de la localitat en què hagin tingut lloc els fets i en el cas de Madrid, davant els Serveis Centrals, acompanyant quants documents puguin justificar la mateixa.

Posteriorment, Mugeju farà gestions encaminades a arribar a un acord amb l'entitat. En cas de continuar la discrepància, es convocarà reunió de comissió mixta provincial, Mugeju-Entitat. Si no s'arribés a un acord en la comissió mixta provincial, el cas serà remès per a la seva anàlisi a la comissió mixta nacional.

Com reclamar als serveis de salut de les CCAA o a l'INGESA

Els beneficiaris podran presentar la reclamació que correspongui, als centres assistencials (Hospitals, Ambulatoris, Centres de Salut, etc.) o administratius del Servei Sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent o de l'INGESA i seguiran el procediment aplicable en l'àmbit d'aquesta, a través dels serveis d'Atenció al Pacient o unitats de l'administració sanitària habilitades per facilitar la seva tramitació.