Identificación do mutualista

No caso das entidades médicas privadas, para recibir asistencia sanitaria, o mutualista ou beneficiario identificarase co seu correspondente documento de afiliación da Mutualidade Xeral Xudicial ou o documento de asistencia sanitaria, expedido pola entidade.

Nos casos dos servizos de saúde das CCAA, o mutualista e os seus beneficiarios deben seguir o procedemento establecido en cada caso para solicitar ante os mesmos o seu cartón sanitario. (Servizos públicos de saúde das CCAA