Identificació del mutualista

En el cas de les entitats mèdiques privades, per a rebre assistència sanitària, el mutualista o beneficiari s'identificarà amb el seu corresponent document d'afiliació de la Mutualitat General Judicial o el document d'assistència sanitària, expedit per l'entitat.

En els casos dels servicis de salut de les CCAA, el mutualista i els seus beneficiaris han de seguir el procediment establit en cada cas per a sol·licitar davant els mateixos la seua targeta sanitària. (Servicis públics de salut de les CCAA