Concerto de asistencia sanitaria 2022-2024

O obxecto do Concerto é facilitar as prestacións de asistencia sanitaria aos mutualistas e demais beneficiarios de Mugeju, en todo o territorio nacional. Esta asistencia prestarase conforme ao establecido no Real Decreto Lexislativo 3/2000, do 23 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime Especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza, a Lei 14/1986 Xeneral de Sanidade e a Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde.

As Entidades de Seguro asinantes do Concerto son as seguintes:

  • Asisa, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, Sociedade anónima.
  • DKV Seguros e Reaseguros, Sociedade anónima Española.
  • Mapfre Familiar, Compañía de Seguros e Reaseguros, Sociedade anónima.
  • Nova Mutua Sanitaria do Servizo Médico, Mutua de Seguros a Curmá Fixa.
  • Sanitas, Sociedade anónima de Seguros.
  • Segurcaixa Adeslas, Sociedade anónima de Seguros e Reaseguros.

 

Arquivos asociados