Osasun-laguntzaren ituna (onuradun direnentzako Mugeju

Orrialde hau gomendatu

Itunaren xede du erraztea da, eskura dauden osasun laguntzaren prestazio mutualistentzat eta bestelako onuradunentzat Mugeju, estatuko lurralde osoan. Laguntza hori ezarritakoaren arabera eskainiko da 3/2000 zkidun erret dekretua, ekainaren 23koa, Indarrean dauden lege xedapenen testu bategina onartzen duena langileei dagokien gizarte segurantzako araubide bereziari buruzkoa. justizia-administrazioaren zerbitzura, Osasunari buruzko 14/1986 lege orokorra eta 16/2003 legea, maiatzaren 28koa, Estatuko osasun sistemaren kohesioari eta kalitateari.

Aseguru-Erakundeen Kontzertua sinatu duten honako hauek dira:

  • Asisa, osasun-laguntza, aseguru-Sozietate anonimoa. Probintziarteko
  • DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad anónima Española.
  • Mapfre Familiar, compañía de Seguros y Reaseguros, Sozietate anonimoa.
  • Elkarrekiko berria zerbitzuaren osasun mediku, aseguruen Mutua eta Prima Finkoa.
  • Sanitas, Sociedad anónima de Seguros.
  • Segurcaixa Adeslas, Sociedad anónima de Seguros y Reaseguros-en.