Osasun-laguntzaren ituna (2022-2024

Itunaren xede du erraztea da, eskura dauden osasun laguntzaren prestazio mutualistentzat eta bestelako onuradunentzat Mugeju, estatuko lurralde osoan. Laguntza hori ezarritakoaren arabera eskainiko da 3/2000 zkidun erret dekretua, ekainaren 23koa, Indarrean dauden lege xedapenen testu bategina onartzen duena langileei dagokien gizarte segurantzako araubide bereziari buruzkoa. justizia-administrazioaren zerbitzura, Osasunari buruzko 14/1986 lege orokorra eta 16/2003 legea, maiatzaren 28koa, Estatuko osasun sistemaren kohesioari eta kalitateari.

Aseguru-Erakundeen Kontzertua sinatu duten honako hauek dira:

  • Asisa, osasun-laguntza, aseguru-Sozietate anonimoa. Probintziarteko
  • DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad anónima Española.
  • Mapfre Familiar, compañía de Seguros y Reaseguros, Sozietate anonimoa.
  • Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija.
  • Sanitas, Sociedad anónima de Seguros.
  • Segurcaixa Adeslas, Sociedad anónima de Seguros y Reaseguros-en.

 

Erlazionatutako fitxategiak