Osasun-laguntzaren onuradunak

Prestazio hau gomendatu

Mutualista guztiak eta onuradunen Mugeju eskubidea dute osasun-prestazioak, izan ere, eragiten duten mutualitatean alta.

Du jaioberria osasun-laguntza jasotzeko eskubidea izango du erakundearen kontura hartzen duen ama erditze-unea lehenengo hil osoan. hortik aurrera, eskubide hori formalizatu ahal izateko, atxikipena entitatea edo Osasun zerbitzu publikoen txosten medikoa.