Beneficiaris de l'assistència sanitària

Tots els mutualistes i beneficiaris de Mugeju tenen dret a les prestacions sanitàries, des del moment en què causin alta en la Mutualitat.

El nounat tindrà dret a l'assistència sanitària a càrrec de l'entitat que atén a la mare el primer mes des del moment del part. A partir de llavors aquest dret queda condicionat a la formalització de l'adscripció a una entitat o a Servei Públic de Salut.