Posibilidade de elección de asistencia sanitaria

Durante o mes de xaneiro os mutualistas poden optar por recibir asistencia sanitaria a través dunha entidade de seguro médico ou a través dos Servizos de Saúde das CCAA ou do INGESA, en Ceuta e Melilla.

 

Entidades de seguro

A asistencia sanitaria préstase aos mutualistas e aos seus beneficiarios a través de Concertos que MUGEJU firma con entidades de seguro. MUGEJU ten concerto coas seguintes entidades aseguradoras:

Acceso ao concerto de asistencia sanitaria

Catálogo de medios ofertados polas entidades

 

Servizos de saúde das CCAA

Os mutualistas que opten por esta modalidade recibirán a asistencia sanitaria a través dos mesmos medios e co mesmo contido que os beneficiarios do réxime xeral da seguridade social.

Acceso aos servizos públicos de saúde das CCAA