Cartón Sanitario Europea e Certificado Provisional Sustitutorio

Recomendar esta prestación
Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

Para os desprazamentos temporais na Unión Europea, Espazo Económico Europeo e Suíza, os mutualistas e beneficiarios dispoñen do CARTÓN SANITARIO EUROPEA (TSE) que acredita o dereito a recibir prestacións sanitarias en idénticas condicións que os residentes do país de destino, a través do seu Sistema de Sanidade Público, salvo que o desprazamento teña por obxecto precisamente recibir un tratamento médico. O período de validez da TSE é de dous anos.

Se a viaxe é inminente e non se pode esperar á obtención dunha TSE, debe solicitar o Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) que se obterá de maneira inmediata na Sede Electrónica da MUGEJU. Para todos os efectos o CPS é unha TSE cun formato distinto, producindo os mesmos efectos e utilidades.

O período de validez do CPS é de 90 días, sendo por tanto documento suficiente para desprazamentos curtos.

Cando o sistema de Sanidade Pública do país no que se faga uso da TSE, estea sometido a algún tipo de financiamento parcial por parte do usuario (Copago), poderase solicitar o seu reintegro á compañía CASER.

Estados nos que o Cartón Sanitario Europea ten validez:

  • Países integrantes da Unión Europea: Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia.
  • Países do Espazo Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein, Noruega.
  • Suíza.

COMO SE SOLICITA

Os mutualistas deberán solicitar a TSE e a CPS, na Sede Electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial.  O Certificado Provisional Sustitutorio obtense de maneira inmediata, o Cartón Sanitario Europea recibirase no seu domicilio nun prazo máximo de dez días.

INICIAR TRÁMITE

No caso de que non poida realizar estes trámites na SEDE ELECTRONICA pode dirixirse ás Delegacións Provinciais ou aos Servizos Centrais e presentar cumprimentado o impreso de solicitude da TSE, ou identificarse para solicitar o Certificado Provisional Sustitutorio propio ou dos beneficiarios:

Impreso de solicitude de TSE/CPS

Normativa e impresos: