Mutualistek eta onuradunak edo epe laburragoan 120 egun bizilekuz aldatu

2 Eta 3 modalitate ebazpena-zerrenda 2016/04/18. (BOE 06/05/2016).

MUGEJU presta la asistencia sanitaria en el extranjero a través de la póliza colectiva de seguros que en la actualidad se encuentra contratada con la compañía de seguros IRIS Irtenbide GLOBALA babes Seguros y Reaseguros S.A. , honako kasu hauetan:

 

a) MUTUALISTA, ESPAINIAR LURRALDETIK KANPO EGITEN DIREN PERÍODO BATEK EDO HORTIK BEHERAKOA 120 DÍAS.

Elkarte honen antzeko edukia duen osasun-prestazioa jasotzeko eskubidea ematen den estatuaren lurraldean, zerbitzu-zorroaren arabera osasun laguntzako MUGEJU.

La asistencia de carácter urgente y no demorable se prestará en la forma y condiciones establecidas en el contrato suscrito con la compañía de seguros IRIS Irtenbide GLOBALA babes Seguros y Reaseguros S.A.

Prestazio hau erabiltzeko mutualista, telefonoz jo behar da Irtenbide GLOBALA babes Seguros y Reaseguros S.A. IRIS telefono-zenbakira deituz, + 34 91 572 43 43 aipatuz 42546 poliza-zenbakia.

Bada, aipatu kontratua estaltzen ez dituen edo aseguruen edo gastua muga gaindituz laguntza azaltzen da, hau da, gehiegizko gastua, MUGEJU itzuliko arte edukia eta zerbitzu-zorroaren estalduraren aurretiaz aurkeztu ondoren, eskabide-orria eta agiri justifikatzaileak.

 

b) MUTUALISTEK ETA HORIEN ONURADUN DIREN ARRAZOIAK DIRELA-ETA, ALDI BATEZ LEKUZ ALDARAZITAKO LANEKOAK EZ DIREN EDO HORTIK BEHERAKOA DÍAS PERÍODO 120.

Kolektibo horrek eskubidea izango du, gehienez ere 120 egun, (izanez gero, denbora mugarik gabe) osasun-laguntzako premiatasun eta aparteko ez demorable desplazamendu-herrian ezarritako moduan eta baldintzetan sinatutako kontratuan, aseguru konpainiarekin IRIS Irtenbide GLOBALA babes Seguros y Reaseguros S.A. Epe hori iraun ondoren, ez da bidezko izango inolako itzulketa-gastuak.

Prestazio hau erabiltzeko mutualista, telefonoz jo behar da IRIS Irtenbide GLOBALA babes Seguros y Reaseguros S.A. ,  llamando al teléfono +34 91 572 43 43 haciendo referencia al número de póliza 42546.