Mutualistek eta onuradunak edo epe laburragoan 120 egun bizilekuz aldatu

Prestazio hau gomendatu

2 Eta 3 modalitate ebazpena-zerrenda 2016/04/18. (BOE 06/05/2016).

Ematen Mugeju atzerriko osasun-laguntza aseguruen poliza kolektibo bidez gaur egun kontratatutako dago aseguru konpainiarekin SOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, honako kasu hauetan:

 

a) MUTUALISTA, ESPAINIAR LURRALDETIK KANPO EGITEN DIREN PERÍODO BATEK EDO HORTIK BEHERAKOA 120 DÍAS.

Talde honek osasun-zerbitzuak jasotzeko eskubidea izango du, zeinak eduki batekin antzeko hartu eta estatuaren lurraldean, zerbitzu-zorroaren arabera osasun laguntzako Mugeju.

Kasu larrietarako asistentzia emango da, eta ez demorable ezarritako moduan eta baldintzetan sinatutako kontratuan, aseguru konpainiarekin SOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS-EN.

Bada, aipatu kontratua estaltzen ez dituen edo aseguruen edo gastua muga gaindituz laguntza azaltzen da, hau da, gehiegizko gastua, Mugeju itzuliko arte edukia eta zerbitzu-zorroaren estalduraren aurretiaz aurkeztu ondoren, eskabide-orria eta agiri justifikatzaileak.

 

b) MUTUALISTEK ETA HORIEN ONURADUN DIREN ARRAZOIAK DIRELA-ETA, ALDI BATEZ LEKUZ ALDARAZITAKO LANEKOAK EZ DIREN EDO HORTIK BEHERAKOA DÍAS PERÍODO 120.

Kolektibo horrek eskubidea izango du, gehienez ere 120 egun, denbora mugarik gabe izanez gero, osasun-laguntzako ikasketak premiatasun eta aparteko ez demorable desplazamendu-herrian ezarritako moduan eta baldintzetan sinatutako kontratuan, aseguru konpainiarekin SOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS-EN. Epe hori iraun ondoren, ez da inolako itzulketa-gastuak.

Prestazio hau erabiltzeko mutualista, SOS COMPAÑÍA telefonoz jo behar da DE SEGUROS Y REASEGUROS-EN + 34 91 572 43 43 telefonora deituz aipatuz poliza-zenbakia 42546 .