Mutualistas desplazados por un período superior a 120 días por destino y otros supuestos.

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
3 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

1 Modalitatea Ebazpen-zerrenda 2016/04/18 (EAO, 06/05/2016)

Laguntzaren onuradun izateko, laguntzarako zerbitzu mota hori es necesario que el mutualista previamente solicite en Mugeju su alta en DKV Internacional, cumplimentando el impreso de solicitud y aportando la documentación justificativa.

Mugeju no atenderá ninguna solicitud de pago o reintegro de gastos sanitarios en países fuera del territorio nacional, si el mutualista no hubiera solicitado con antelación el alta en esta modalidad sanitaria.

Modalitate hau eragiten die mutualistek eta onuradunek jasoko da honako kasu hauetakoren batean, beti ez izana frogatzen duena osasun-laguntza jasotzeko eskubidea dute, herrialde edo bizi den:

a) diren Mutualista edo zerbitzuak ematen dituzten nazio lurraldetik kanpo, gehienez 120 egun arte.

b) Mutualista, baldin eta atzerriko herrialde batean diren baja hartzen, jarduneko zerbitzuan, erretiroagatik edo ezintasun iraunkorra.

c)  Mutualistas que fijen su domicilio en algún país de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega), y Suiza.

d) eta haren barruan ezkontidea Mutualista joan edo antzeko harreman afektiboa eta egonkorrak.

e) Onuradunak mutualista aurreko idatz-zatietan, egun horiexek, haiekin.

f) Mutualista dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia edo genero-indarkeriagatiko beti, egoitza atzerrian joan, erroitz gehiago 120 egun eta inguruabar hori eragiten duen eszedentzia hartzea.

Osasun-laguntza emango Mugeju egoitza edo helmugazko herriaren kontratuaren bidez, nazioarteko antzeko edukia bat emateko DKV espainian osasun laguntza.

Los gastos sanitarios que excedan de la cobertura del mencionado contrato podrán ser reintegrados por Mugeju hasta el límite de la cartera de servicios, previa presentación del impreso de solicitud de reintegro y de la documentación justificativa.