Mutualistak desplazatu 120 egun baino gehiagoz, eta beste kasu batzuk erabili.

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
3 hilabete
Isilik
Baiestekoa

1 Modalitatea. 18/04/Erabakia (EAO, 05// 06 2016)

Laguntza horiek jaso ahal izateko es necesario que el mutualista previamente solicite en Mugeju su alta en DKV Internacional, cumplimentando el impreso de solicitud y aportando la documentación justificativa.

Osasun gastuak ordaintzeko edo itzultzeko eskaerarik ez da Mugeju herrialdeetan (estatu ez bada, mutualistak aurrez eskatu ez badu, modalitate honetan alta).

Modalitate hau eta eskura dauden mutualisten eragina honako kasu hauetan, betiere osasun eskubidea egiaztatzen ez dutenak edo helmugako estatuan egoitza:

a)  Mutualistas destinados o que presten sus servicios fuera del territorio nacional por un período superior a 120 días.

b) Mutualisten izan diren encontrándose atzerriko herrialde batean, zerbitzuan baja, erretiro edo ezintasun iraunkorra.

c)  Mutualistas que fijen su domicilio en algún país de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega), y Suiza.

d) ezkontidearen edo Mutualista ekartzen dituen pertsona edo antzeko harreman afektiboa egonkor batean.

e) aurreko idatz-zatietan jasotzen dituzten mutualista, haiekin batera.

f)  Mutualistas que se encuentren en excedencia por cuidado de familiares o por razón de violencia de género, siempre que la residencia en el extranjero se vaya a prolongar más de 120 días y sea consecuencia de la circunstancia que origina la excedencia.

Helmugako estatuan egoitza edo Mugeju osasun-laguntza emango duen kontratu bidez (Nazioarteko DKV, antzeko edukia duten espainian osasun laguntza emateko.

Los gastos sanitarios que excedan de la cobertura del mencionado contrato podrán ser reintegrados por Mugeju hasta el límite de la cartera de servicios, previa presentación del impreso de solicitud de reintegro y de la documentación justificativa.