Mutualista, gehienez ere 120 egun bizilekuz aldatu eta helburu bakoitzeko beste kasu batzuk.

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
3 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

1 Modalitatea Ebazpen-zerrenda 2016/04/18 (EAO, 06/05/2016)

Laguntzaren onuradun izateko, laguntzarako zerbitzu mota hori ezinbestekoa da aldez aurretik alta eskatzea mutualista bere Nazioarteko eskabide inprimakia, DKV Mugeju. horretarako, eta frogagiriak.

Mugeju ez eskaerarik erantzungo die ordainketa edo itzultzea eta osasun-gastuak, espainiar lurraldetik kanpo herrialdeetan, baldin eta aldez aurretik eskatu bada, mutualista ez alta modalitate horretan.

Modalitate hau eragiten die mutualistek eta onuradunek jasoko da honako kasu hauetakoren batean, beti ez izana frogatzen duena osasun-laguntza jasotzeko eskubidea dute, herrialde edo bizi den:

a) diren Mutualista edo zerbitzuak ematen dituzten nazio lurraldetik kanpo, gehienez 120 egun arte.

b) Mutualista, baldin eta atzerriko herrialde batean diren baja hartzen, jarduneko zerbitzuan, erretiroagatik edo ezintasun iraunkorra.

c) finkatzen dituzten Mutualista bere egoitza europako batasuneko herrialde bat, Europako Esparru Ekonomikoa (Islandia, Liechtenstein, norvegia), eta suitza.

d) eta haren barruan ezkontidea Mutualista joan edo antzeko harreman afektiboa eta egonkorrak.

e) Onuradunak mutualista aurreko idatz-zatietan, egun horiexek, haiekin.

f) Mutualista dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia edo genero-indarkeriagatiko beti, egoitza atzerrian joan, erroitz gehiago 120 egun eta inguruabar hori eragiten duen eszedentzia hartzea.

Osasun-laguntza emango Mugeju egoitza edo helmugazko herriaren kontratuaren bidez, nazioarteko antzeko edukia bat emateko DKV espainian osasun laguntza.

Osasun-gastuak itzuli ahal izango dute, aipatutako estaldura gainditzen duten zerbitzu-zorroa mugaraino Mugeju aurkeztu ondoren dirua itzultzeko eskaera-inprimakia eta frogagiriak.