Ekarpen Ortoprotesikoaren Gastua Itzultzeari Eta laguntza

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Xedea.

 • Diru-ekarpenaren ondoriozko laguntzak finantzatzeko, produktu jakin batzuk ortoprotesikoak daude ondoriozko gastuak hein batean duten diru-ekarpena egin behar izan dutenean mutualista-unean erosi, berritu eta/edo konpontzeko zenbait produktu ortoprotesikoak hala nola: taka-takak, makuluak, Ortesiak eta hiru seme-alabek edo gehiagok hanka, belauna besteak beste, eskuak, zerbikalak.

Beharkizunak.

 • Laguntza hauen onuradunak izateko, mutualistei titularrek ez mutualistek eta onuradunek afiliazio-dokumentuak.

Araudia.

 • 2020Ko abenduaren 9ko ebazpena , mutualitate orokorraren judiziala, laguntzetarako deialdia egiten duena planaren programa Socio-Sanitaria arreta-2021 egiteko.

Dokumentazioa.

 • Laguntza-eskaera dela-eta, ekarpen ekonomikoa zenbait produktu ortoprotesikoak. Ere lor daiteke zerbitzu zentraletan. estatua probintzia-ordezkaritzen edo
 • Pfgz zergaren aitorpenaren fotokopia edo kopia familia-unitatearen barne, azken ekitaldiko Aitorpen Osagarria egin izan balitz.
 • Ez dago aitortzeko obligaziorik. bada, zerga administrazioaren ziurtagiria eta egozpenen ziurtagiria, diru-sarreren zaie Oso-Osorik.
 • Txandaka botatzen du dokumentazio hori ekarpena, baimena ematea Mugeju (gordeta dagoen eskabide-ereduan) erakunde publikoen datuak biltzeko.
 • Hala badagokio, adierazpen diren pentsio edo prestazio salbuetsiak edo ez zergapean egongo dira, azken ekitaldiko pfezren

Zenbatekoa.

 • Hileko zenbatekoa zehaztuko da, pertsona bakoitzeko, hileko dirusarrera garbien-mailaren arabera kalkulatu diren irizpide eta deialdian ezarritako baremoaren arabera,.

Ebazpena eta baliabideak.

 • Hasiera: interesatuak eskatuta.
 • Ebatzi du: Gerentea Duen agintaritzak mutualitate orokorrarekin Judiziala.
 • Erabakitzeko epea: 6 hilabete
 • Administrazio-isiltasunaren ondorioak: positiboa
 • Gora jotzeko Errekurtsoa: aurrean justizia ministroa.