Subsidi de jubilació

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
5 anys
Silenci
Estimatori

Esta prestació consistix en el pagament, per una sola vegada, del doble de l'import íntegre d'una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques que figuren en l'última nòmina que s'haja percebut en actiu.

Tindran dret a percebre-ho els funcionaris que, estant en situació d'actiu, servicis especials o excedència voluntària per cura de familiars o per raó de violència de gènere i ostentant la condició de mutualista de la Mutualitat General Judicial, es jubilen:

a) Amb caràcter forçós per raó d'edat.

b) Per incapacitat, en arribar a la data de compliment de l'edat de jubilació forçosa.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar esta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud en la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA

veure: Informació sobre la jubilació