Subsidi de jubilació

Aquesta prestació consisteix en el pagament, per una sola vegada, del doble de l'import íntegre d'una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques que figurin en l'última nòmina que s'hagi percebut en actiu.

Tindran dret a percebre-ho els funcionaris que, estant en situació d'actiu, serveis especials o excedència voluntària per cura de familiars o per raó de violència de gènere i ostentant la condició de mutualista de la Mutualitat General Judicial, es jubilin:

a) Amb caràcter forçós per raó d'edat.

b) Per incapacitat, en arribar a la data de compliment de l'edat de jubilació forçosa.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA

veure: Informació sobre la jubilació