Prestacións por incapacidade permanente, gran invalidez e lesións permanentes non invalidantes.