Prestacions per incapacitat permanent, gran invalidesa i lesions permanents no invalidants.