Ezintasun iraunkorragatik erretiro laguntza

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

12.1 Artikuluetan jasotako oinarrizko araudi hori da (c) 2000 urteko errege dekretu legegilearen bidez onetsitako testu bateratuan (3/94 eta Araudia Dute (judiziala, 1026/2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa (4/8/( BOE).

Araudi horren arabera (94 artikuluan xedatzen Dute (judiziala, 1026/2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa (4/8/BOE), funtzionarioak jarduneko mutualista, murriztuz edo psikofisiko funtzionalean, funtzioa betetzeko ezinduta geratzen bada, pasare erretiro egoerara, eskubidea izango du, nahitaezko erretiroa gertatuko den adina bete arte egin, a irudian, hileko ohiko prestazioa jasotzen den oinarrizko ordainsariek %20ko lanean azken hilabetean.

Hilero ordaintzen zaio prestazioa (14 pagatan) adierazitako zenbatekoari dagokionez, aurreikusitako baldintzetan pentsioentzat urtero revalorizándose klase (Estatuko aurrekontu orokorren legeetan.

Inprimaki hori bera egiten du obtenerse Badizkiote (Zerbitzu Zentralak eta ordezkaritzak Probintziako) descargarse Mugeju eta Web orrian.

Hilabetea betetzen den bakoitzean legez ezarritako adina mutualista kidego edo eskalako adinagatik nahitaez erretiratzea, jakinarazten zaio prestazioa jasotzeko eskubidea iraungi arte, Ezintasun iraunkorra.