Ezintasun iraunkorragatik erretiro laguntza

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Su regulación básica está contenida en los articulo 12.1, c) del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000 y 94 del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio (BOE de 4/8/2011).

Conforme a la dispuesto en el artículo 94 del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio (BOE de 4/8/2011, el funcionario en activo mutualista que, por disminución psicofísica o funcional, quedare incapacitado para el desempeño de la función y pasare a la situación de jubilado, tendrá derecho, hasta que cumpla la edad en que hubiera procedido su jubilación forzosa, a una prestación mensual equivalente al 20% de las retribuciones básicas ordinarias percibidas el último mes en activo.

Hilero ordaintzen zaio prestazioa (14 pagatan) adierazitako zenbatekoari dagokionez, aurreikusitako baldintzetan pentsioentzat urtero revalorizándose klase (Estatuko aurrekontu orokorren legeetan.

Inprimaki hori bera egiten du obtenerse Badizkiote (Zerbitzu Zentralak eta ordezkaritzak Probintziako) descargarse Mugeju eta Web orrian.

Hilabetea betetzen den bakoitzean legez ezarritako adina mutualista kidego edo eskalako adinagatik nahitaez erretiratzea, jakinarazten zaio prestazioa jasotzeko eskubidea iraungi arte, Ezintasun iraunkorra.