Indemnización por lesións permanentes non invalidantes

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

A súa regulación básica está contida en articúloos 12.1, d) do Texto Refundido aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2000 e 101 do Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo (BOE 4/8/2011).

A prestación “Indemnización por lesións permanentes non invalidantes” consiste nunha indemnización a tanto alzado que a Mutualidade Xeral Xudicial recoñece aos funcionarios mutualistas que sufran lesións, mutilaciones e deformidades causadas por accidentes de traballo ou enfermidades profesionais, que, sen chegar a constituír incapacidade permanente, supoñan unha diminución da integridade físico do funcionario, sempre que aparezan recollidas no baremo establecido para ese efecto:

− Órden ESS/66/2013, do 28 de xaneiro, polo que se actualizan as cantidades a tanto alzado das indemnizacións por lesións, mutilaciones e deformidades de carácter definitivo e non invalidantes (BOE de 30/01/2013)