Elbarritasunik eragiten ez duten lesio iraunkorrengatik jasotako kalte-ordaina

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

12.1 Artikuluetan jasotako oinarrizko arautzea da, d )/3 urteko errege dekretu legegilearen bidez onetsitako testu bateratuan (2000 urteko Araudia eta 101 Mutualismoa, epailearen 1026/2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa (4/8/2011 EAO).

La prestación “Indemnización por lesiones permanentes no invalidantes” consiste en una indemnización a tanto alzado que la Mutualidad General Judicial reconoce a los funcionarios mutualistas que sufran lesiones, mutilaciones y deformidades causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que, sin llegar a constituir incapacidad permanente, supongan una disminución de la integridad físico del funcionario, siempre que aparezcan recogidas en el baremo establecido a tal efecto:

− ESS// 66 Órden 2013ko urtarrilaren 28ko horren bidez, kalte-ordainak oroharreko zenbatekoak eguneratu dira lesio, mutilazio eta deformazio, elbarritasunik eragiten ez duten eta behin-betiko (EBO, 2013ko/01/30)