Elbarritasunik eragiten ez duten lesio iraunkorrengatik jasotako kalte-ordaina

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Su regulación básica está contenida en los articulo 12.1, d) del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000 y 101 del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio (BOE 4/8/2011).

Elbarritasunik eragiten ez duten lesio iraunkorrengatik jasotako Kalte-ordaina emango da “ ” oroharreko prezioko kalte-ordaina ere hartzen dituzten funtzionarioen Mutualitate Orokor Judizialak mutualista lesio, mutilazio eta deformazio lan istripuek edo gaixotasun profesionalek eragindako, eratzera iritsi gabe, ezintasun iraunkorra, osotasun fisikoa gutxitu egiten (funtzionarioak, baldin eta horretarako ezarritako baremoan ageri diren:

− ESS// 66 Órden 2013ko urtarrilaren 28ko , por el que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes (BOE de 30/01/2013)