Jaiotzeagatik edo adoptatzeagatik.

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

ORDAINKETA-ECONÓMICA PRESTACIÓN ÚNICO ADOPCIÓN IZATEAGATIK EDO SEME-ALABA, GURASO BAKARREKO FAMILIA UGARIAK BADIRA, EDO AMA EZINDUENTZAT, UME BAT.

Autonomia-erkidegoko Mutualismoa judiziala, errege dekretuaren bidez onartutako 1026/2011, uztailaren 15ekoa (2011/08/04ko BOE), prestazio hau da, horren arabera, 118. artikuluan arautzen da, hain zuzen, eta baldintza berberetan aitortu behar diren gizarte segurantzako erregimen orokorrean, garatuko dira, eta, haren eskumenen esparruan, mutualitate orokorrarekin Judiziala taldea, hau da, bererako eskubidea aitortzea eta haren kudeaketa. ordainketa bakarra egiten da; 1.000,00 euro, betiere onuradunaren diru-sarrerek ezarritako muga gainditzen ez dutenean. hartzailea Izateko laguntza hau onuradunaren, horien urteko diru-sarrerak (baldin eta aita eta ama elkarrekin bizi elkarrekin konputatuko dira, bi) ez dute gainditu behar dira 2020rako, 12.424,00 euro gehi horren zenbatekoa 100eko 15 ardurapeko seme edo alaba bakoitzeko, bigarrenetik aurrera, Hori barne. muga hori da familia ugarientzat, Direnean diru-sarreren murrizketa 18.699,00 euro areagotzen joango da 3.092,00 euro seme-alaba ardurapean laugarren, Horiek urtero eguneratzen dira diru-sarreren mugak barne. Estatuko aurrekontu orokorren legean. hartuko da familia ugariaren xedatutakoari jarraituko zaio, 40/2003 legea, Familia Ugariak babesteko. guraso bakarreko familia osatzen dute bizi diren jaiotako edo adoptatutako seme edo alabarekin bizi da, eta, euskarri ekonomiko bakarra gurasoa denean. ezgaitasuna duten ama izango da onuraduna dela frogatzen baldin eta% 65eko edo gehiagoko ezgaitasuna.