Seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa ezindua

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

La Ley 31/1991, 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, estableció en el ámbito de Mugeju la prestación por hijo a cargo con discapacidad, como modalidad de las prestaciones familiares por hijo a cargo.
 
12.1 Artikuluak, f) eta 3/2000 legegintzako errege dekretuaren bidez onartutako testu bateginaren 21.3 berariaz jasotzen, zerbitzu beharrezkoenen artean, “ seme-alaba ardurapean izateagatiko familia-prestazioak, Mugeju-urritasunak, emateko ” arautzea ii. tituluaren Ix. Kapitulua gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina.
El Real Decreto 1335/2005, dictado en el ámbito del Régimen General de la Seguridad Social, desarrolla la normativa legal por hijo a cargo con discapacidad.

 
Autonomia-erkidegoko Mutualismoa judiziala, errege dekretuaren bidez onartutako 1026/2011, uztailaren 15ekoa (BOE 4/8/2011), 109 eta 110. artikuluetan arautzen prestazio hau.

 
Prestazioa hileko diru-laguntza, ezgaitasuna duten seme-alaba edo adingabe bakoitzeko ezartzen den ezintasun-mailaren eta adinaren arabera, beste pertsona batek.

Seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa ezindua (2021. urtean)
Eragiten Duten Taldea: Prestazioaren hileko zenbatekoa
18 Urtetik beherakoak (% 33ko Minusbaliotasuna) 83,33an,
18 Urtetik gorakoak (Minusbaliotasuna ≥ 65%) 399,20
Mayores de 18 años (Minusvalía ≥ 75 % y necesidad de tercera persona) 598,80

 

El causante no pierde la condición de hijo o menor acogido a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo lucrativo, por cuenta propia o ajena, siempre que continúe viviendo con el beneficiario de la prestación y que los ingresos anuales del causante, en concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por ciento del salario mínimo interprofesional.
 
Lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen da, 2021. jardueraren kostua: 950,00 euro/hil batean egiteko (13.300,00 euro/urte).
 
Dirua kobratzeko ekonomikoak ezgaitasuna duten seme-alaba ardurapean izateagatik 18 urtetik gorakoak, bateraezina da seme-alaba, jubilazio edo elbarritasun kotizaziopeko ez den eta ez diren pentsioen onuradun izatea 45/1960 legean arautuak, uztailaren 21ekoa, edo gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko eta hirugarren pertsona, 13/1982 legean ezarritako, apirilaren 7koa, minusbaliatuak gizarteratzeari buruzkoak.
 
Eskaera aurkeztu beharko da ezarritako inprimaki ofiziala mutualitate orokorrarekin Judiziala horretarako, agiriak aurkeztu beharko dira adierazten izan beharko du.
 
Inprimaki hori Mutualitateari bertan lor daiteke (Zerbitzu Nagusietan eta Probintzia-Ordezkaritzen) eta deskargatu Web Mugeju.