Axuda por nacemento ou adopción

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR NACEMENTO Ou ADOPCIÓN DE FILLO, EN SUPOSTOS DE FAMILIA NUMEROSA, MONOPARENTAL E NOS CASOS DE NAIS DISCAPACITADAS.

A prestación abóase nun pago único, cuxa contía ascende a 1.000,00 euros, sempre que os ingresos do beneficiario non pasen o límite establecido.

 

COMO SE SOLICITA

Os mutualistas deben solicitar esta prestación a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén poden solicitala de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso á solicitude (sede electrónica)