Ezintasunak dituzten pertsonentzako arreta

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Prestazio horren sartzetik zuzendutako zerbitzuen kostua, jarduerak edo bitarteko teknikoak behar dituzten ezgaitasunak dituzten pertsonak.

Laguntza-eskaera egitea daitezke mutualista eta titularrek ez dauden mutualista alta emanda. Laguntza horiek jasoko mutualista, titularrek ez mutualistei eta dauden onuradunek afiliazio-dokumentua.

Diru-laguntza hauek bateraezinezkoak dira funts publikoekin finantzatutako osasun-arreta edo beste edozein laguntzarekin, beti izango da xede berarekin beste bat badago dagokionez, gertaera eragilea izan denean. subjektu eta

Hileko zenbatekoa-mailaren arabera ezarriko da, hileko dirusarrera garbien pertsonako irizpideen arabera kalkulatua eta deialdian ezarritako baremoaren arabera.

 

CÓMO ESKATZEN DA

Mutualista prestazio hau eskatu behar dute egoitza elektronikoaren bidez Ere eska daitezke mutualitate orokorrarekin Judiziala. aurrez aurre. horrek esan nahi du Aurrez Aurreko atalean fitxaren "arabera" sartzeko eskaera egoitza elektronikoa.

Informazio gehiago eta eskaeraren datuetara (egoitza elektronikoa)