Subsidios por incapacidad temporal y por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Aldi baterako ezintasun-egoera

Aldi baterako ezintasun-egoera kontuan hartzen diren funtzionarioek istripu edo gaixotasunagatiko lizentzia eskuratu behar bezala betetzea oztopatzen duten eginkizun publikoak betetzeko.

Sorospenerako eskubidea aldi baterako ezintasuna dela-eta Mugeju eskutik jaio zen luzapena ematean gaixotasun zazpigarren dagokion hileko (lehen sei zehar, eta justizia administrazioaren funtzionarioen ordainsariak osorik kobratzeko eskubidea dute).

La cuantía del Subsidio es fija e invariable, en tanto éste no se extinga, y será la mayor de las dos cuantidades siguientes:

  • 100Eko 80a sortutako oinarrizko ordainsariak (soldata eta hirurtekoak) gehituz, seriearen seigarren partean, aparteko paga bat, lehen hilabetean, dagokion lizentzia.
  • % 75 Sortutako ordainsari osagarriak lehen hilabetean.

Subsidioaren zenbatekoa honela kalkulatutako Osoa izanen da osorik eta lehen hilabetean, dagozkion ordainsari osagarriak. goi-mailako badaiteke, haren zenbatekoa lizentzia subsidioaren zenbatekoa murriztuko da.

Sorospena itzali bitartean, besteak beste:

  • Baimen amaiera gaixorik dagoelako.
  • Gehienezko iraupen-epea pasatu delako, aldi baterako ezintasunean aurreikusitako gizarte segurantzari buruzko lege orokorraren testu bategina.
  • Erretiro-aitorpena.
  • Heriotza.

 

Situación de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural

Mutualista egoera lizentzia lortu dituen haurdunaldiko arriskua dela-eta edo edoskitze naturaleko aldian bederatzi hilabete baino gutxiagoko seme-alaba izango ditu ondorioak eta aldi baterako ezintasuna horietarik gorengoa, gainera, prestazio ekonomikoa aldi baterako ezintasunagatiko sorospena baliokidea sorospena Mugeju zenbatekoaren kontura 100eko 100 sortutako ordainsari osagarriak lehen hilabetean.

 

CÓMO ESKATZEN DIRA

Mutualista prestazio hau eskatu behar dute egoitza elektronikoaren bidez Ere eska daitezke mutualitate orokorrarekin Judiziala. aurrez aurre. horrek esan nahi du Aurrez Aurreko atalean fitxaren "arabera" sartzeko eskaera egoitza elektronikoa.

Eskaerara sartu egoitza elektronikoan