Gizarte Ongizateko funtsa

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Ayudas económicas para situaciones excepcionales de extrema necesidad en la que puedan encontrarse los mutualistas o sus beneficiarios, dentro de las limitaciones presupuestarias

Xedea

Conceder ayudas económicas que atenderán, hasta donde alcance presupuestariamente, las circunstancias especiales y de extrema necesidad en que puedan encontrarse los mutualistas, derivadas de situaciones como las siguientes:

 • Eritasun zeliakoa.
 • Gaixotasun kronikoak eta buruan.
 • Premia larriko egoerak.

Baldintza orokorrak

 • Mutualista edo onuradun izatea, Mutualitate Orokor Judizialak estatuko irudian emandako alta egoeran edo egoera horretan egotea gerta beharra eta diru-laguntza eskatzeko unean.
 • Egindako gastuak, laguntza eskatzen den ekitaldian sortutako eduki behar dira laguntza eskatzen den.

Dokumentazioa

 • Solicitud en modelo normalizado, que se puede descargar de la página web de esta Mutualidad, u obtenerse en los Servicios Centrales o en las Delegaciones Provinciales.
 • Famili unitatearen urteko ERRENTA aitorpenaren fotokopia konpultsatua, aurreko urteko ekitaldian irudian, Mugeju baimena edo laguntza eskatzen den sinadura, bertan ageri den eskaera, datu horiek eskuratu ahal izateko dagokion herri-administrazioari.
 • Urteko gastua justifikatzeko jatorrizko fakturak.
 • Txosten medikoak edo bestelako padecida duen egoera.

Aurkezteko epea

 • Del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso.

Errekurtsoa ebaztea.

 • Hasiera: interesatuak eskaera egin zuten.
 • Aginpidea duen ebazpena, Mutualitate Orokor Judizialak Gerentzia.
 • Ebazteko epea: 6 hilabete.
 • Administrazio-isiltasunak eragin zuten:...
 • Errekurtsoa: arrunta aurkez justizia ministroa.