Ehorzketako gastuetarako laguntza

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Entre las “prestaciones sociales” previstas en el artículo 10.1,e) del Real Decreto Ley 16/1978 (actualmente recogidas en el artículo 12.1, e) del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000) e implantadas por el Real Decreto 4097/1982, la Mutualidad General Judicial tiene establecida la Prestación Social de Ayuda para Gastos de Sepelio.

La prestación está regulada por el artículo 104 del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio. BOE de 4/8/2011).

Laguntza hori ematen direnean, mutualista bada, titularrak eta onuradunak ez dauden bi Kide mutualisten dokumentua, alta egoeran badaude (gertaera jazotzen denean, eta bertan jasotzen:

 1. Mutualista (heriotza kasuan (titularrak berezko zuzenbidea), honako pertsona hauek izango dira lehentasun hurrenkeraren arabera adierazten da:

   

  1) Ezkontide alarguna banandua ez badu.

  2) Afiliazioa dokumentuan dauden haurrak onuradun direnak; kasu horretan eskaera egin beharko duen seme zaharrenak, entendiéndose egin zuen guztion izenean.

  3) Ehorzketako gastuak ordaindu izana frogatzen duen pertsonaren bidez, jatorrizko faktura.

 2. Titularra hil bada mutualista ez dela (titularra, zuzenbide pribatua): pertsonaren gastuak ordaindu izana frogatzen duen jatorrizko faktura bidez aztertzea.
 3. Heriotza kasuan, onuraduna (bat, Dokumentu horren titularra bada, langilearen urteko barne.

2013. Urteko ekitaldiko aurrekontu baliakizunen arabera, zenbateko hauek ezartzen dira:

a) 2000. urteko hil bada mutualista: 250 euro.

Hala ere, laguntzaren ardura hartu duen pertsonari dagokio ehorzketa gastuak, dirulaguntza emango da fakturaren zenbatekoa muga 250 euro.

b) En el supuesto del fallecimiento del titular no mutualista o beneficiario: 150 euros.

No obstante, si la Ayuda corresponde a la persona que se haya hecho cargo de los gastos de sepelio, la cuantía a conceder será el importe de la factura con el límite de 150 euros.