Ehorzketa-gastuetarako laguntza

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Entre las “prestaciones sociales” previstas en el artículo 10.1,e) del Real Decreto Ley 16/1978 (actualmente recogidas en el artículo 12.1, e) del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000) e implantadas por el Real Decreto 4097/1982, la Mutualidad General Judicial tiene establecida la Prestación Social de Ayuda para Gastos de Sepelio.

Prestazioa bidez arautzen da araudiko 104. artikulua 1026/2011 errege dekretuaren bidez onartutako Mutualismoa judiziala, uztailaren 15ean. BOE 4/8/2011).

Laguntza hau ematen da heriotzagatik, mutualistei mutualistek eta titularrak ez dauden onuradunek afiliazio-dokumentua bi, alta-egoeran gertaera eragilea sortzen den unean jasotzen,:

 1. En el supuesto de fallecimiento del mutualista (titular por derecho propio), las siguientes personas, según el orden de preferencia excluyente que se indica:

   

  1) Ezkontide alargunak judizialki bananduta ez badaude;

  2) Seme-alabak barne gora-behera onuradun gisa bere afiliazio dokumentuaren; kasu horretan, eskaera egin beharko du semea, hots, guztien izenean sinatu duela; eta

  3) Pertsona ordaindu izanaren, jatorrizko faktura bidez.

 2. Si el fallecido es un titular no mutualista (titular por derecho derivado): la persona que acredite haber abonado los gastos de sepelio mediante factura original.
 3. Baten heriotza-kasuan, onuradunak, dokumentuaren titularrari afiliazio-zerrendan jarri duenean.

Ekitaldiko aurrekontuko diru-2013, ikusita, finkatu dira. hona hemen hobarien zenbatekoak:

a) baldin eta mutualista hil: 250 euro.

Hala ere, laguntza pertsona bada, emakidatuko den zenbatekoak fakturaren zenbatekoa izango da, muga 250 euro dela.

b) En el supuesto del fallecimiento del titular no mutualista o beneficiario: 150 euros.

No obstante, si la Ayuda corresponde a la persona que se haya hecho cargo de los gastos de sepelio, la cuantía a conceder será el importe de la factura con el límite de 150 euros.