Ajuda per a gastos de sepeli

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Esta ajuda es concedix en els casos de defunció de mutualistes, titulars no mutualistes i beneficiaris inclosos en el document d'afiliació de tots dos, sempre que es troben en situació d'alta en el moment de la feta defunció.

La quantia d'esta ajuda està establida en la Resolució de 19 de desembre de 2012 de la Mutualitat General Judicial

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar esta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud en la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)