Erretiro-sorospena

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Gizarte-Prestazioa JUBILACIÓN SOROSPENA ordainketa bakarreko prestazio taldeari dagokion gizarte-prestazioen ”, “ gaur egun, eta testu bateginaren 12.1 artikuluan jasotako buruz indarrean dauden lege xedapenen gizarte segurantzako erregimen berezia justizia administrazioaren zerbitzura dauden langileen (3/2000 Legegintzako errege dekretuaz onartutako) eta lehendik 10.1 artikuluan aurreikusitako, e) 16/1978 ed legearen (mutualitate orokorrarekin Judiziala sortzailea).

Prestazioa, 103. artikuluan arautzen du (laguntza Erretiratua) erregelamenduaren Mutualismoa judiziala, errege dekretuaren bidez onartutako 1026/2011, uztailaren 15ekoa. BOE 4/8/2011), eta horren onuradunak Bakarrik mutualista nahitaez jubilatzen diren adinaren arrazoiagatik iritsi ahal izango dira, bai eta zerbitzurako ezintasun iraunkorra dutenek, data iristean, adina betetzen nahitaezko erretiroa. Aurreikusitakoaren arabera errege dekretuaren Hirugarren azken xedapena onartzen duena, araudi horrek Hau sartu zen indarrean, eta estatuko aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean.
 

Onuradunak

Kobratzeko eskubidea izanen dute erretiro-subsidioaren funtzionarioen, jardunean, zerbitzu berezietan edo familiakoak zaintzeko borondatezko eszedentzia edo genero-indarkeriagatiko eta legez mutualista-mutualitate orokorrarekin judiziala, iritsi:

a) nahitaez.

b) ezintasunez, hara iristean, eta nahitaezko erretiro-adina betetzen den data.
 

Laguntza-edukia

Hau biltzen du, ordainketa behin bakarrik, bi hileko zenbateko osoa ageri diren oinarrizko ordainsarien azken nominaren jarduneko zerbitzuan jasotako den.

Eskaera aurkezteko epea

a) jubilatuen kasuan derrigorrezko adinaren arabera: sei hilabete, eta hurrengo egunetik kontatzen hasita horretako langileentzat finkatutako erretiroa.
b) jubilatuen kasuan, zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik: sei hilabete, eta hurrengo egunetik kontatzen hasita ezarritako adina betetzen adinagatiko derrigorrezko jubilazio-adinera kidegoan edo eskalan kide izatea: funtzionarioa.
 

Eskubidearen iraungipena

Sei hilabeteko epea igarota aurreko paragrafoan adierazitako eskubidea iraungi egingo da.