Gizarte-osasuneko Arreta plana urteko Programa

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Beharrak asetzeko laguntza ekonomikoak, helduen eta pertsona ezinduei laguntza eta diru-laguntza ortoprotésicos eratorritako produktu batzuetan.

Xedea

Diru laguntza eman duen eragina duten premia gero eta mutualista, egoera hauetan:

 • Adineko pertsonak:
 • Pertsona ezgaituak.
 • Droga-mendekotasuna duten pertsonak.
 • Ekarpen ekonomikoaren ondoriozko zenbait produktu ortoprotésicos laguntza.

Baldintza orokorrak

 • Mutualista edo onuraduna altan izan den unean (gertakaria izan Mutualitate Orokor Judizialak, dagokion aurrekontu ekitaldian producirse behar.
 • Referirse a situaciones producidas y gastos generados desde el 1 de enero del año del ejercicio presupuestario correspondiente.
 • Bateraezintasun auzitan sartuta ez egotea.

Dokumentazio orokorra

 • Eskaera eredu arautuan, deskarga daitekeen webgune honen Badizkiote, zerbitzu zentraletan nahiz ordezkaritzetan edo obtenerse Probintzialak.
 • Fotocopia o copia de la declaración del IRPF de la unidad familiar del último ejercicio, incluida la Declaración Complementaria si se hubiera efectuado.
 • Aitortu behar ez bada, zerga administrazioak ziurtagiri horretan sarrera Emango dieten egozpenen eta ziurtagiria jasota.
 • Helbidea eta egoitza ziurtagiria (famili unitateko kide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, MUGEJU recabara electrónicamente esta información la información relativa al IRPF a través de la AEAT, salvo que el mutualista manifieste su oposición expresa que en tal caso la deberá aportar.

Berariazko dokumentazioa

A) adineko pertsonak artatzeko Programa:

 • Certificación o fotocopia compulsada del organismo de la Comunidad Autónoma competente en la materia, acreditativa del grado de discapacidad.
 • En su caso, declaración responsable de las pensiones o prestaciones exentas o no sujetas a tributación por IRPF del último ejercicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, MUGEJU recabara electrónicamente esta información la información relativa al grado de discapacidad, salvo que el mutualista manifieste su oposición expresa que en tal caso la deberá aportar.

B) pertsona ezinduei laguntzeko Programa:

 • Certificación o fotocopia compulsada del organismo de la Comunidad Autónoma competente en la materia, acreditativa del grado de discapacidad.
 • Hala, espezialistak egindako txosten eguneratua arduraduna (laguntza eta tratamendua dela adierazten duen arte.
 • En cada caso, presupuestos del centro o profesional que imparta el tratamiento o de la empresa que realice la supresión de las barreras arquitectónicas.
 • Urteko gastuen jatorrizko fakturak.
 • Hala badagokio, erantzukizunezko adierazpena edo pentsioak ordaintzeko azken ekitaldiko pfezaren 2002ko salbuetsitako edo zergapetu gabeko prestazioak.

Legearen 28.2 artikuluan ezarritakoaren arabera jaso 39/urriaren 1eko (herri administrazioen Jardunbideari, MUGEJU recabara informazio hori ezintasun maila informazioa elektronikoki irudian, salbu, kasu horretan ere, mutualistak adierazten duen azterketa aurkeztu beharko du.

C) drogazaleei laguntzeko Programa:

 • (Beste espezialista (lehenengo saria).
 • Jatorrizko fakturak.
 • Hala badagokio, erantzukizunezko adierazpena edo pentsioak ordaintzeko azken ekitaldiko pfezaren 2002ko salbuetsitako edo zergapetu gabeko prestazioak.

D) produktu batzuetan egindako ekarpen ekonomikoa ortoprotésicos laguntza-programa.

 • Diru laguntza jaso aurretik, diru ekarpena (kimika lotutako produktu batek mutualista.
 • Informazio gehiago esteka .

Aurkezteko epea

 • Aurtengo abenduaren 31ra arte.

Errekurtsoa ebaztea.

 • Hasiera: interesatuak eskaera egin zuten.
 • Aginpidea duen ebazpena, Mutualitate Orokor Judizialak Gerentzia.
 • Ebazteko epea: 6 hilabete.
 • Administrazio-isiltasunak eragin zuten:...
 • Errekurtsoa: arrunta aurkez justizia ministroa.

Informazio osagarria

Abenduaren 4ko ebazpena 2019 , de la Mutualidad General Judicial, por la que se convocan ayudas de los Programas del Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2020.

Laguntza eskabidea (pertsona ezinduei laguntzeko Programa

Laguntza eskabidea (drogazaleei laguntzeko Programa

Adinekoen arretako programan (laguntza eskaera

Solicitud de ayuda derivada de la aportación económica en determinados productos ortoprotésicos