Pentsio alarguntasuna eta zurztasuna

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Eragileak eta onuradunak

La pensión de viudedad la causan a favor del cónyuge superviviente quienes ostenten la condición de afiliado/mutualista en el momento del hecho causante (el fallecimiento), implicando ello haber cotizado ininterrumpidamente hasta la fecha de su jubilación o hasta la de su fallecimiento, en el supuesto de haberse producido éste en situación de activo.
Mutualitateen Erregelamenduak Integratuak daude alarguntza-pentsioak/zurztasun kate gisa berriari atxikita geratuko dira: mutualista, hiltzean, kausa, ezkontidearen aldeko pentsio hori sartuta umezurtzak dira alarguntasun-pentsioa, bizirik atera ondoren, azken honen heriotza prestatzen ari dira (alarguntza-pentsioa artean banatzen da).

Jakina, umezurtzen pentsioa zuzenean hil ondoren utzi gabe hiltzen denean, ezkontidea mutualista.

Aurreikuspen-mutualitatean dira onuradun hogeita bost urtetik beherako seme-alaben, bai eta adin hori lanerako ezinduta eta diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoak. justizia mutualitateen Udal administrari laguntzaileen eta hemezortzi urte baino gutxiago dira. lehen eta bigarren, hogeita bat lanerako ezinduta eta aipatutako adinaren arabera (ezkongabeak edo alargunak) euroko diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldataren azpitik daudenean.

Izaera juridikoa

Bezala erretiro-pentsioak, herri baten izaera dute, eta horregatik arauak errespetatu beharko dituzte eta lehia-mugei buruzko pertzepzioa aplikatu beharreko pentsio horiek. (Ikus “ Izaera juridikoa ” epigrafean “ Erretiro-pentsioak ”).

Zenbatekoak

Los importes de estas pensiones vienen fijados en los mismos términos que las de jubilación (por Cuerpos/Escalas en las Mutualidades de Previsión y Justicia Municipal; y por Cuerpos y años de cotización en la de Auxiliares).

Hileko zenbatekoak Osoak (14 pagatan) artekoak dira, besteak beste, aurreikuspeneko mutualitateari 122,35 euro (hasierako zenbatekoa) eta 57,10 euro (azken zenbatekoa), Goi-Mailako Kidegoak, eta 81,56 euro (hasierako zenbatekoa) eta 30,05 euro (azken zenbatekoa), beheko kategoria.

Mutualitateko umezurtz-pentsioa honetan (alarguntza-pentsioaren zenbatekoa artean banatu erabateko umezurtzak, erregelamendu bidez zehazten diren baldintzak betetzen dituzten) 25 urte betetzean iraungiko da onuradunak. Hala ere, bere arautegia ematea jasota dago umezurtz-pentsioa behar diren eta adin hori, lanerako ezinduta eta baliabide ekonomikoak (diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoak) ordainduko 57,10 (hasierako pentsioa) eta 18, 03 euro (azken pentsioa)

Mutualitatean Udal Justizia, zenbateko, pentsioaren hileko dago taldearen arabera (1. taldea: Magistratuek, epaileek, fiskalek eta idazkari; 2. taldea: bake-Epaitegietako idazkarien, Ofizial, laguntzaile eta agenteena) moduko mutualista baldin badago, 36,06 euro (hasierako zenbatekoa) eta 12,02 (azken zenbatekoa), eta, 1. taldea, 30,05 (hasierako zenbatekoa) eta 9,02 (azken zenbatekoa), 2. taldea.

En la Mutualidad de Auxiliares, las tablas de pensiones (una por cada Cuerpo integrado en la misma: Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes) tienen fijados los importes de las mismas (cuantías iniciales) en función de la pensión base correspondiente a cada Cuerpo y de los años completos de cotización (la cuantía inicial de la pensión es la resultante de incrementar la pensión base en un 2 por ciento de la misma, siendo el incremento mínimo del 20 por ciento, aplicable a los mutualistas con menos de 10 años de cotización).

Hasierako pentsioen artean dauden gutxienezko etxeen kopuruak 75,66 72,33 69,55 61,21 euro hilean, eta,,, para los Cuerpos auzitegi-medikuen, ofizialen, laguntzaile eta agenteena, hurrenez hurren, eta, 114,52 119,80 110,12 eta 96,91 euro hilean, berberetarako Gorputz baldin eta kotizazio-45 urte.

Mutualitate honetan azken zenbatekoak pentsioen (prozesuaren ondoren, aplikatu beharreko murriztea aurreikusi integrazio-akordioetan, bosgarren eta hurrengo urtean abiarazte-data) dira egiteko zenbateko bereko ostegunetako alargunak mutualisten Gorputz guztiak (25,84).

Aitortu eta ordaintzea (buruzko arauen aplikazio eta pertzepzioaren muga pentsio publikoak aldi berean).

Idazpuru berean ikus erretiro-pentsioak ” izeneko paragrafoan