Alarguntza eta zurztasun

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Eragileak eta onuradunak

Alarguntasun pentsioa dutenek haien ezkontideak sorrarazten den kide izatea (aldekoa/gertakaria izan zenean (mutualista (hil). horretarako, etengabe erretiratu edo kotizatu hori gaurdaino hil arte, Hau da, jardunean egon bada.
Mutualitateak alarguntasun pentsioak jasotzen Diren erregelamenduak, zurztasun edo ondorengo katea: mutualistak, hil. irudian, alarguntasun pentsioa (ezkontidea izan den alde, umezurtzen pentsioa Azken horretara sartuta hil ondoren (horien artean dago alarguntasun pentsioa).

Obviamente, los huérfanos acceden directamente a la pensión tras la muerte del mutualista cuando este fallezca sin dejar cónyuge.

En la Mutualidad de Previsión son beneficiarios los hijos menores de veinticinco años, así como los mayores de dicha edad incapacitados para el trabajo y con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. En las Mutualidades de Justicia Municipal y de Auxiliares lo son los menores de dieciocho años en la primera y de veintiuno en la segunda, los incapacitados para el trabajo y los mayores de las referidas edades (solteros o viudos) con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.

Izaera juridikoa

Erretiro pentsioak irudian bezala, herri izaera dute, eta muga hori jaso eta aplikatu beharreko arauak betetzen dituzten pentsio horiek. (Ikus atala (Izaera juridikoa epigrafean “ ” “ ” Erretiro pentsioak).

Zenbatekoa

Pentsio horien zenbatekoak zehaztuko dute baldintza beretan hartu (Udal - eta, kidegoak/eskalak, aurreikuspeneko mutualitateak, urteko kotizazioa eta laguntzaileen kidego bakoitzeko).

Hileko zenbatekoak Gordinak (14 pagatan) dira, aurreikuspeneko mutualitateak, 122,35 euro artean (hasierako zenbatekoa) eta 57,10 euro (azken zenbatekoa), Goiko gorputzetan, eta 81,56 euro (hasierako zenbatekoa) eta 30,05 euro (azken zenbatekoa), eta horietarako beheko kategorian.

En esta Mutualidad la pensión de orfandad (importe de la pensión de viudedad distribuida entre los huérfanos absolutos que reúnan los requisitos previstos reglamentariamente) se extingue al cumplir el beneficiario los 25 años de edad. No obstante, su Reglamento prevé la concesión de una pensión de orfandad a los mayores de dicha edad, incapacitados para el trabajo y carentes de medios económicos (ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional) en las cuantías de 57,10 (pensión inicial) y 18, 03 euros (pensión final) 

En la Mutualidad de Justicia Municipal, la cuantía integra mensual de la pensión está fijada en función del Grupo (Grupo 1º: Magistrados, Jueces, Fiscales y Secretarios; Grupo 2º: Secretarios de Juzgados de Paz, Oficiales, Auxiliares y Agentes) en él que se incluya  el mutualista, siendo de 36,06 euros (cuantía inicial) y 12,02 (cuantía final), para el Grupo 1º, y de 30,05 (cuantía inicial) y 9,02 (cuantía final), para el Grupo 2º.

Mutualitateak, laguntzaileak, pentsioen taulak (kidego bakoitzeko bat beraren barruan, Auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta agenteak) finkatutako zenbatekoak berdinak dira (hasierako zenbatekoa) pentsioaren arabera bakoitzari dagokion kotizazio oinarria eta Gorputz urte osoak (pentsioaren zenbatekoa izango da hasierako pentsioa ehuneko 2a gehitu oinarria bera da, gutxienez 100eko 20 urteko hazkundea, eta dagokion kotizazio mutualisten 10 urte baino gutxiago).

Hasierako gutxieneko zenbatekoak 75,66 bitarteko pentsioak, 72,33, 69,55 eta 61,21 euro hilero, taldeek, auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta Agenteak, hurrenez hurren, baita 119,80, 114,52, eta 110,12 96,91 euro hilean, 45 urtez kotizatu bada, Gorputz horiek.

Azken horretan, pentsioak zenbatekoak Mutualitateari (aplikatu ondoren, aurreikusitako prozesuari buruzko erabakietan Integratzea murriztu, ondorengo egunetik hasita bost urte izatea (irudian), emakume alargunak dira urteko zenbateko bereko Kidego guztietako mutualisten (25,84).

Reconocimiento y pago (aplicación de las normas sobre límite de percepción y concurrencia de pensiones públicas).

Ikus epigrafe horretan atalean “ ” erretiro pentsioak