Erretiro pentsioak

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Eragileak eta onuradunak

Ondorioz, beharrezkoa da pentsioa jasotzeko eskubidea izatea, Bertan dauden hiru aukeretako bat mutualista unean (gertakaria izan funts bereziaren ondorioz, gaurdaino etengabe kotizatu erretiroa.

Mutualistas jubilados forzosos por edad o incapacidad: Se les reconoce la pensión a partir del mes siguiente al de la jubilación.

Mutualista erretiratu boluntarioak (30 urte baino gehiago dituzten funtzionarioak zerbitzu eta, gutxiago irudian, 60 urte, 28.1 artikuluan arabera, b) legearen testu bategina (klase); ezarritako nahitaezko jubilazio-adina da 65 urtera: Onartzen zaie hurrengo hileko pentsioa (erretiroa eragin duen irudian.

Mutualista erretiratu boluntarioak (30 urte edo gehiago dituzten funtzionarioak zerbitzu eta, gutxiago irudian, 60 urte, 28.1 artikuluan arabera, b) legearen testu bategina (klase); Gorputz hori finkatzen diren nahitaezko jubilazio-adina 70 urterekin (magistratuek, epaileek, fiskalek eta idazkari). talde Horri doazkion terminoetan idatzita ageri ditu, 42. artikuluan eta erregelamenduak 19. Udal - eta aurreikuspeneko mutualitateen, hurrenez hurren, horien arabera, borondatezko langileak txokoa ez da adierazi den adina bete arte pentsioa, erretiroa hartzeko, baina hura al producirse, zerbitzuen eta 40 urte edo gehiago izatea, ez al du 65 urte. (Zerbitzu Juridikoak Txostena izan nahi al zuten Egoera (Irizpidea).

Izaera juridikoa

Las pensiones del Fondo Especial tienen el carácter de públicas y, por tanto están sujetas a las normas sobre límite de percepción y concurrencia aplicables a tales pensiones.

Beraz, jaso duen beste sistema publikoren batek (Klase, gizarte segurantza, eta abar) dituzten pentsio edo pentsioen gehieneko zenbatekoa urtero finkatuko da urteko aurrekontuen legean jasotzen den Egoera, pentsioa emango zaio, funts bereziaren legokiokeen, baina ez dela eta, ez zaizkio ordainduko da.

Zenbatekoa

Los importes de las pensiones están fijadas por Cuerpos / Escalas en las Mutualidades de Previsión y Justicia Municipal; y por Cuerpos y años de cotización la de Auxiliares.

Mutualitateak, Aurreikuspen eta hilero zenbateko Osoak (14 pagatan) 220,23 euro bitartekoak dira (hasierako zenbatekoa) eta 114,19 euro (azken zenbatekoa), Goiko gorputzetan, eta 130,50 euro (hasierako zenbatekoa), 60,10 euro (azken zenbatekoa), eta horietarako beheko kategorian.

Mutualitateak, Udal justiziaren, hileko pentsioaren zenbateko osoa urteko itsatsita dago Taldearen arabera (1. taldea: Magistratuek, Epaileek, fiskalek eta idazkari; 2. taldea: bake epaitegietako Idazkariak, ofizial, laguntzaile eta agenteen) bere baitan hartuko dituen mutualistak, 66,11 euro da (hasierako zenbatekoa) eta 36,06 (azken zenbatekoa), lehenengo taldearentzat, eta 54,09 (hasierako zenbatekoa) eta 25,24 (azken zenbatekoa), 2. talderako.

En la Mutualidad de Auxiliares, las tablas de pensiones (una por cada Cuerpo integrado en la misma: Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes) tienen fijados los importes de las mismas (cuantías iniciales) en función de la pensión base correspondiente a cada Cuerpo y de los años completos de cotización (la cuantía inicial de la pensión es la resultante de incrementar la pensión base en un 2 por ciento de la misma por cada año de cotización, siendo el incremento mínimo del 20 por ciento( aplicable a los mutualistas con menos de 10 años de cotización).

Hasierako gutxieneko zenbatekoak 120,54 bitarteko pentsioak, 106,64, 95,04 eta 83,45 euro hilero, taldeek, auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta Agenteak, hurrenez hurren, baita 190,86, 168,85, eta 150,48 132,13 euro hilean, 45 urtez kotizatu bada, Gorputz horiek.

Azken horretan, pentsioak zenbatekoak Mutualitateari (aplikatu ondoren, aurreikusitako prozesuari buruzko erabakietan Integratzea murriztu, ondorengo egunetik hasita bost urte izatea (al) dira atal bakoitzaren urteko zenbatekoa mutualista horretan (37,56 (36,06 (30,05 32,45 eta, auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta agenteak, hurrenez hurren)

>

Reconocimiento y pago (aplicación de las normas sobre límite de percepción y concurrencia de pensiones públicas)

Mugeju ildoari, hau da:

  1. Urteko pentsioa jasotzeko eskubidea aitortu zuten Funts Berezia, baina hura ordaindu gabe, baldin eta interesatuak aitortutako zenbatekoa beste erakunde publikoetatik jasotzen baitu venia, edo joan jasotzea, gehienezko muga baino handiagoa bada, jasotzen diren pentsio publikoak jasotzea dagokion urteko aurrekontuen legean.
  2. Reconocimiento del derecho y pago minorado de la pensión, cuando el importe de las otras pensiones no llega al limite máximo de percepción, pero al sumar la que le corresponde en el Fondo Especial si se supera el citado limite.
  3. Urteko aitorpena eta ordainketa Osoa jasotzeko eskubidea ere, baldin eta pentsio publiko guztien batura, urteko Funts Berezia dela, gehienezko muga gaindituko ez da jaso.