Erretiro pentsioak

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Eragileak eta onuradunak

Para causar derecho a la pensión es preciso ostentar la condición de mutualista de alguna de las tres Mutualidades integradas en el Fondo Especial en el momento del hecho causante, lo que implica haber cotizado ininterrumpidamente hasta la fecha de jubilación.

Mutualistas jubilados forzosos por edad o incapacidad: Se les reconoce la pensión a partir del mes siguiente al de la jubilación.

Mutualistas jubilados voluntarios (funcionarios con 30 o más años de servicios y, al menos, 60 de edad, según el artículo 28.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas), cuya edad de jubilación forzosa está fijada en los 65 años: Se les reconoce la pensión con efectos del mes siguiente al de la jubilación.

Mutualista erretiratu boluntarioak (30 urte edo gehiago dituzten funtzionarioak zerbitzu eta, gutxiago irudian, 60 urte, 28.1 artikuluan arabera, b) legearen testu bategina (klase); Gorputz hori finkatzen diren nahitaezko jubilazio-adina 70 urterekin (magistratuek, epaileek, fiskalek eta idazkari). talde Horri doazkion terminoetan idatzita ageri ditu, 42. artikuluan eta erregelamenduak 19. Udal - eta aurreikuspeneko mutualitateen, hurrenez hurren, horien arabera, borondatezko langileak txokoa ez da adierazi den adina bete arte pentsioa, erretiroa hartzeko, baina hura al producirse, zerbitzuen eta 40 urte edo gehiago izatea, ez al du 65 urte. (Zerbitzu Juridikoak Txostena izan nahi al zuten Egoera (Irizpidea).

Izaera juridikoa

Pentsioen Funtsa Bereziko (herri izaera dute; beraz, muga hauek lotuta daude eta horiek jasotzen diren pentsioak buruzko arauak.

Beraz, jaso duen beste sistema publikoren batek (Klase, gizarte segurantza, eta abar) dituzten pentsio edo pentsioen gehieneko zenbatekoa urtero finkatuko da urteko aurrekontuen legean jasotzen den Egoera, pentsioa emango zaio, funts bereziaren legokiokeen, baina ez dela eta, ez zaizkio ordainduko da.

Zenbatekoa

Los importes de las pensiones están fijadas por Cuerpos / Escalas en las Mutualidades de Previsión y Justicia Municipal; y por Cuerpos y años de cotización la de Auxiliares.

Mutualitateak, Aurreikuspen eta hilero zenbateko Osoak (14 pagatan) 220,23 euro bitartekoak dira (hasierako zenbatekoa) eta 114,19 euro (azken zenbatekoa), Goiko gorputzetan, eta 130,50 euro (hasierako zenbatekoa), 60,10 euro (azken zenbatekoa), eta horietarako beheko kategorian.

Mutualitateak, Udal justiziaren, hileko pentsioaren zenbateko osoa urteko itsatsita dago Taldearen arabera (1. taldea: Magistratuek, Epaileek, fiskalek eta idazkari; 2. taldea: bake epaitegietako Idazkariak, ofizial, laguntzaile eta agenteen) bere baitan hartuko dituen mutualistak, 66,11 euro da (hasierako zenbatekoa) eta 36,06 (azken zenbatekoa), lehenengo taldearentzat, eta 54,09 (hasierako zenbatekoa) eta 25,24 (azken zenbatekoa), 2. talderako.

Mutualitateak, laguntzaileak, pentsioen taulak (kidego bakoitzeko bat beraren barruan, Auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta agenteak) finkatutako zenbatekoak berdinak dira (hasierako zenbatekoa) pentsioaren arabera bakoitzari dagokion kotizazio oinarria eta Gorputz urte osoak (pentsioaren zenbatekoa gehitu hasierako pentsioa izango da urte bakoitzeko oinarri horren ehuneko 2a arte, eta gutxienez 20 urteko igoera ehuneko (10 urtez kotizatu den mutualista baino).

Hasierako gutxieneko zenbatekoak 120,54 bitarteko pentsioak, 106,64, 95,04 eta 83,45 euro hilero, taldeek, auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta Agenteak, hurrenez hurren, baita 190,86, 168,85, eta 150,48 132,13 euro hilean, 45 urtez kotizatu bada, Gorputz horiek.

Azken horretan, pentsioak zenbatekoak Mutualitateari (aplikatu ondoren, aurreikusitako prozesuari buruzko erabakietan Integratzea murriztu, ondorengo egunetik hasita bost urte izatea (al) dira atal bakoitzaren urteko zenbatekoa mutualista horretan (37,56 (36,06 (30,05 32,45 eta, auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta agenteak, hurrenez hurren)

>

Aitorpena eta ordainketa (arauak eta mugak betetzen duten aplikazio pentsio publikoen)

Mugeju ildoari, hau da:

  1. Reconocimiento del derecho a la pensión del Fondo Especial, pero sin abono de la misma, cuando el importe de las otras públicas declaradas por el interesado y que ya venia percibiendo, o vaya a percibir, supere el limite máximo de percepción de pensiones públicas que figure en la Ley de Presupuestos del año que corresponda.
  2. Eskubide aitortu eta ordaintzeko pentsioaren urteko ateratzen direnean, horien zenbatekoa ez da bestelako pentsioak jasotzeko gehienezko muga irudian, gehitu, baina dagokion irudian, funts bereziaren muga hori gainditzen bada.
  3. Urteko aitorpena eta ordainketa Osoa jasotzeko eskubidea ere, baldin eta pentsio publiko guztien batura, urteko Funts Berezia dela, gehienezko muga gaindituko ez da jaso.