Beques d'estudis per a orfes (Fons Especial)

Són beneficiaris d'aquesta prestació els fills de mutualistes del Fons Especial de MUGEJU morts. L'edat límit per percebre aquesta ajuda està fixada en 28 anys per a la Mutualitat de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia i 25 per a les Mutualitats Benèfica de Funcionaris de Justícia Municipal i Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia.

Les quanties d'aquesta prestació són:

  1. Mutualitat de Previsió: 504,85 euros, fins als 16 anys; i 576,97 euros a partir d'aquesta edat.

  2. Mutualitat d'Auxiliars: 108,18 euros

  3. Mutualitat de Justícia Municipal: 27,05 euros per al Grup A (1º a 4º de PRIMÀRIA); 116,60 euros per al Grup B (5º de PRIMÀRIA a 2º de BATXILLER); i 156,26 euros per al Grup C (Carreres Universitàries).

 

COM SE SOL·LICITA

Aquesta prestació ha de sol·licitar-se a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També es pot sol·licitar de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA

veure: Informació sobre la defunció