Heriotzagatiko laguntza

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Eragileak eta onuradunak

Para causar derecho a la prestación de pago único “Auxilio por Defunción” es preciso ostentar la condición de mutualista de alguna de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de Mugeju en el momento del hecho causante (el fallecimiento), lo que implica haber cotizado ininterrumpidamente hasta la fecha de jubilación (o hasta la de fallecimiento, en el caso de producirse en activo).

Larrialdietarako berak ematen dituen kasuetan mutualista, arauz ezarritako, onuradunek laguntza eskainiko dute; mutualista hil zuten.

Onuradun izango dira:

 1. Berariaz izendatutako kide mutualistak edo
 2. Mutualistak adierazten ez bada izendatu izan balitz, onuradun izango dira ondoren aipatzen direnak, honela hurrenkera baztertzaile:
  1. Epai bidez banandua ez ezkontide alarguna
  2. Seme-alabak eta, horiekin batera, bakarrik, hildako seme-alaben seme-alabek, Kode Zibilaren arauen arabera (
  3. Gurasoak, ekonomikoki onuradunaren kargu bizi zen bitartean, mutualista
  4. Umezurtz eta aterperik gabeko biloben
 3. Aipatu senideen berariazko izendapenik ez badago, eta, Bertan, gobernu batzordeari ahalmena ematen dute hirurek erregelamenduak (gaur egun, Mugeju Gerentea) emateko (ordaindu ez duen pertsonari Laguntza erdiraino ehorzketa eta hileta gastuak mutualista zen bitartean

 

Zenbatekoa

Heriotzarengatiko laguntza izango du ezarritako zenbateko hauek:

A. Mutualidad de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia = 6.010,12 euros
B. Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal = 3.005,06 euros
Ongintzako Badizkiote. justizia administrazioko laguntzaileen = 4.207,08 euro
 

Larrialdietarako Laguntza mutualistak, 2000.

Únicamente los afiliados a las Mutualidades de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia y Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia pueden solicitar, una vez jubilados y siempre que fueran solteros o viudos sin hijos o descendientes que de ellos dependan económicamente, el rescate del Auxilio por Defunción, siendo su importe:

A. Mutualidad de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia = 4.507,59 euros (75% del Auxilio)
Mutualitatea. justizia administrazioko laguntzaileen 3.155,31 euro = Ongintzazko (Laguntza (%75)

El Reglamento de la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal no contempla el rescate del Auxilio.

Con el pago del rescate, la prestación Auxilio por defunción queda extinguida cuando el mutualista pertenezca a la Mutualidad Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Si el mutualista fallecido lo fuera de la de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia y hubiese rescatado el Auxilio (75 % del mismo), podrá concederse a quien hubiese sufragado los gastos de entierro y funeral la cuantía de los mismos con el límite del 25% del importe de la prestación (1.502,53 euros).