Heriotzagatiko laguntza

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Eragileak eta onuradunak

Para causar derecho a la prestación de pago único “Auxilio por Defunción” es preciso ostentar la condición de mutualista de alguna de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de Mugeju en el momento del hecho causante (el fallecimiento), lo que implica haber cotizado ininterrumpidamente hasta la fecha de jubilación (o hasta la de fallecimiento, en el caso de producirse en activo).

Larrialdietarako berak ematen dituen kasuetan mutualista, arauz ezarritako, onuradunek laguntza eskainiko dute; mutualista hil zuten.

Onuradun izango dira:

 1. Berariaz izendatutako kide mutualistak edo
 2. Mutualistak adierazten ez bada izendatu izan balitz, onuradun izango dira ondoren aipatzen direnak, honela hurrenkera baztertzaile:
  1. Epai bidez banandua ez ezkontide alarguna
  2. Los hijos y, solo en concurrencia con ellos, los hijos de hijos fallecidos, conforme a las reglas del Código Civil
  3. Gurasoak, ekonomikoki onuradunaren kargu bizi zen bitartean, mutualista
  4. Umezurtz eta aterperik gabeko biloben
 3. Aipatu senideen berariazko izendapenik ez badago, eta, Bertan, gobernu batzordeari ahalmena ematen dute hirurek erregelamenduak (gaur egun, Mugeju Gerentea) emateko (ordaindu ez duen pertsonari Laguntza erdiraino ehorzketa eta hileta gastuak mutualista zen bitartean

 

Zenbatekoa

Heriotzarengatiko laguntza izango du ezarritako zenbateko hauek:

A. Mutualidad de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia = 6.010,12 euros
B. Udal funtzionarioen Mutualitate Justizia Ongintzazko = 3.005,06 euro
C. Mutualidad Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia = 4.207,08 euros
 

Larrialdietarako Laguntza mutualistak, 2000.

Únicamente los afiliados a las Mutualidades de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia y Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia pueden solicitar, una vez jubilados y siempre que fueran solteros o viudos sin hijos o descendientes que de ellos dependan económicamente, el rescate del Auxilio por Defunción, siendo su importe:

Justizia administrazioko funtzionarioak. Aurreikuspen-mutualitate = 4.507,59 euro (Laguntza (%75)
B. Mutualidad Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia = 3.155,31 euros (75% del Auxilio)

El Reglamento de la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal no contempla el rescate del Auxilio.

Con el pago del rescate, la prestación Auxilio por defunción queda extinguida cuando el mutualista pertenezca a la Mutualidad Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Aurreikuspen hori hil bada mutualista ez duen funtzionarioak izan eta laguntza eskainiko du justizia-administrazioaren (bera (%75), eman ahal izango dio ehorzketa eta hileta gastuak ordaindu zuen zenbatekoa% 25 urteko muga horien urteko prestazioaren zenbatekoa (1.502,53 euro).